BOBBY HAARMS IN GESPREK MET HANS MELISSEN OVER ZIJN AUTOVERLEDEN Het was in de laren dat ik net assistent was van Rinus Michols. 20 in de Duurt van 1969 toon do nrote ti|d van Afax was aangebroken Ik kwam al!l|d nog op de tiets vanuit de Pljnackerstraat. Ik had eindolilk een paar centen gespaard en kon een tweodo. noe ik donk dat hot minstens oen vlordehands v/as. kopen Een Lell|ko Eend. En lelijk was-le. ook al /ag ik dat op dal moment natuurlijk mei Zo'n mat grijze Maar we waren er ziels gelukkig mee We zitten In de perskamer naast hot spelershome lussen twee trainingen in Bobby Haarms heelt hl| tante Sreu ook voor mij een sportlunch besteld en heelt me üeloold om over zijn eerste aulo to vertollen voor de rubriek Bobs Sleefln. Door de damp van do net door Joan gebrachte heerlijke koppen groentesoep heen zie ik do onverwoestbare trainer wegdromen naar de zestiger jaren 'Voor duizend gulden had ik hem op de kop getikt. Dat was toon toch ook een hoop duiten, maar hi| reed gelukkig zuinig, als-Ie reod, want als hol maar druppeltje pieste uit de hemel, dan startle hij voor geen meter, Dan stond Ik daar om 5 uur 's avonds als ik even snol naar Tllly wilde. En dan moesten die jongens me aanduwen" Ik zag het al voor me: Pietje Keizor. Johan Cruylt on Barry Hulsholf die oen lelijke eend liepen aan te duwen, "Allemaal Johan Neeskens, Dick van Dijk, Vasovig noem maar op. Daar zijn ze allemaal van die grote jongens van geworden Maar ze konden me ook dollen hoor Die knapen hogonnen toon allomaal wat hotor te verdienen on hadden natuurlijk meestal een mooiere aulo dan ik. Ze noemden me dan Fred Flinstone Je weet v/el, die uil die tekenlilm Die liep toch zo mol ziiii eigen benen door een gat In z'n stenen auto. Nou bi| mij keek je zo door de bodem op straal Kon je hetzelfde doen als Frod Flinstone "Ik heb ook een koer gehad in die tijd na eon wudstrijü tegen FC Amsterdam In het Olympisch stadion Toen moest ik snel naar huls en ik rl| zo voorzichtig mogell|k met dio oond door hot publiek dat schuiloiond het stadion verlaat komen er vier van die grote liiivonwerkers en die tillen met z'n vieren du hele aulo op on willen zo met mij en m'n wagon hot stadionplein op wandelen. Ik klap mijn raampje op en roep naai benodon: dat moeton jullie eens met die Mercedes van Michels proberen, helden! Toen lieten ze me zo weer op de steenties terecht komen Gelukkig had dat ding fantastische veren Het werd niet voor mets een asfaltwlppertje genoemd Gingen jullie er ook mee op vakantie? "Op vakantie''' vraagt Bobby verbolgen en kijkt me aan met zijn grote ogen alsof ik hem gevraagd heb of hij lid is van de PSV-fanclub, "waar moest ik vakantie vandaan halen? Daar had ik geen tgd voor In de zomer brachl ik spelers terug Neem hllvoorheelrl In 71 hl| de eerste gowonnen Europacup, loen liep Ruurl|e Krol in het gips. Die hole zomor hob Ik hier mot hem alles or aan gedaan om hom weer terug te brengen. Spoelde hij het volgende seizoen op één na alle wedstrijden weer Dat v/as ie work, hó Gelukkig werkte lllly toen nog in dn kantine van WGA hier naast en dan legden wo een plankie over de sloot en dan zagen we elkaar toch nog eens. Dan reden we ook wel eens samen naar huis en in dat mooie woor gooidon wo do kap helemaal open on dan hadden wo hot gevoel dat wo in een open sportwagen reden Ja, v/el eentje die niet hardei dan 80 kon, maar met dat mooie weer v/as hel prachtig. Als het maar niet vochtig v/as Want vocht was de grote ellendo En Ik was nog zo n-techrilsch als de pest' Dacht Ik slim te zijn en had ik toen ik eens thuis kwam een plastic zoiltjo over de molor en de bedrading gelegd Dacht Ik dat de warmte van de motor de boel wol vochtvrll zou bondon on Ik de volgende morgen probloemloos zou kunnen stnrton en niet weer m'n huurman moest smeken om me aan te duwen Nou dal heb ik geweten Het plastic van liet zellt|e was gesmolton en alles zat vastgeplakt Nou ia. ik heb een brommer geleend om nog op tijd op do training to zgn en de hele avond ben ik druk bezig oowoesl hot gesmolten plastic er af Ie kri|gen. Een vreseli|k werk. maar het is me toch gelukt Herinner je je nog iets speciaals mei betrekking tot tie spelers en je Lelijke Eend? "Dan denk Ik natuurlijk meteen aan Nico ni|nüuis. Nico v/as een gouv/o longen uit Brabant on zat bij pioogoiidors. hier aan do overkant in de Veeteeltstraat. Inderdaad Betondorp. Vlak achter waar Ik geboren bon, maar dal doet er nou niet toe. Nico had een prachtige Mercedes en ik moest voor Michols gaan scouten ergens ver weg in Drenthe. BOBS-SLEEEN

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 10