A d. Vakantieperioden bestuursleden. De vakantielijst is reeds in bezit van de Praeses. e. Lijst van plannen doornemen/aanvullen. Dat punt wordt op het bord geschoven van de feestkommissie 13. Stefan Petterson Ere-lid bij zijn afscheid. De wedstrijd tegen Groningen wordt het officiële afscheid van Stefan. Het bestuur zal zich beramen om hem dan ook het ere lidmaatschap aan te bieden. De belangrijke punten worden doorgesproken op Zondag 1 mei als Ajax aantreedt tegen Hereveen 14. Taakomschrijving van de leden van het bestuur Blijft staan. Met uitzondering van de Fiscus en Vice Praeses. 15. Rondvraag. De Assessor heeft dummy van het Bobblad. Hij vraagt mening van rest van bestuur over lay-out van het blad. Men vindt enkele strepen soms storend werken. Nadat de Assessor een paar kor- rekties heeft aangebracht wordt het geheel verder goedgekeurd. 16. Datum en agenda volgende bestuursvergadering. Berstuur is het er over eens dat men voor de vakantie nogmaals bijeen moet komen. Nadere datum zal nog worden bepaald. 17. Sluiting. Met de bekende "Nock-nock who's there?" wordt de vergadering door de Vice Praeses gesloten. De champagne kan door komen. Ajax kan het kampioenschap niet meer ontgaan. "I'm forever drinking bubbles"

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 5