3 8. Hans: Fotokopie checque Neeskens. Blijft staan. 9. Hans: Diner Hypsos etc. Na een kontaktverhogend heen en weer gesprek van de Vice- Praeses en de sekretaresse van Johan van der Water heeft Hans een afspraak gemaakt voor maandag 9 mei '94 in La Perche d'or. Buiten het bestuur zullen Johan, Luuc - die een vergadering heeft afgezegd - en de heer Pootjes de gasten zijn van de Bobby Haarms Fanclub. Het bestuur is gast van zichzelf. 10. Hans: Afspraak met Bestuur Ajax. De Vice-Praeses heeft een keurige brief naar Arie van Eijden verstuurd. Het wachten is verder op antwoord. 11. Jaap: Penning Gemeente Amsterdam. Na de verplichte brief aan het College van B en W. heeft mevrouw Allegro van het stadhuis per telefoon en brief gerea geerd. Daar Bob niet onbezoldigd zijn funkties bij Ajax ver vult is het onmogelijk hem een speld van Amsterdam, in wat voor metaal dan ook, op zijn revers te spietsen. De heer Smiets van Sport en Rekreatie zal daarentegen zorg dragen voor een vervangende verrassing. Hij denkt aan een kistje wijn met het wapen van Amsterdam, of zoiets dergelijks. Bestuur is het er over eens dat de nieuwe burgemeester de verrassing moet komen uitreiken. Daar de Ab Actis geboren Hagenaar is moet hij het pad effenen. De Ab Actis ziet toch enig verschil tussen deze twee Hagenaars. Alleen al het verba le geluid dat beiden voortbrengen is een verschil van een dag en een nacht. Arm Amsterdam. Pootjes belt op. Klaas staat hem te woord en stelt hem de vraag: "hoe kunnen wij het blad het beste verzenden?" De heer Pootjes biedt aan een wikkel te drukken met het logo. Het geheel zal samen met het blad geleverd worden. Lang leve de heer Pootjes!! 12. Bobgala-avond: a. Nieuwe datum vaststellen. Nieuwe datum wordt 5 september 1994. b. Vergadering feestkommissie Zie punt 4 d. c. Ontwerp hesje (Rimko) sponsoring. Rimko gaat wederom praten met de beeldhouwer. Sponsoring wordt op 24 mei besproken.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 4