2 Hoe dan ook, elk bestuurslid zal zijn gedeelte van de bladen versturen c. Verzoek aan Johan Cruijff om erelid te worden. Blijft open staan. Starend in zijn wolk sigarenrook uit de Assessor dromerig zijn verlangen om het de voetbal"god" in Barcelona zelf te gaan vragen. Dat kan de rest van het bestuur ook nog wel begrijpen, zij zitten ook liever op een zonnig terras aan een droge Sherry met smakelijke tapas dan, gevlucht voor de bui, in een basdreunend café achter een verschraald biertje en een schaaltje pinda's. d. Feestcommissie van uitstel op de hoogte brengen en desalniettemin z.s.m. bijeenroepen. De feestkommissie is door de Fiscus op de hoogte gebracht van het uitstel van de Gala-avond. Het vrouwelijk bestuurslid heeft Thijs niet kunnen bereiken. Reden? Zij heeft geen adres van deze ras Ajaxied. De Fiscus legt de schuld bij de nog niet komplete ledenlijst. Op dinsdag 24 mei 1994 is een bijeenkomst voor de feestkommis sie gepland. Waar de meeting zal plaats vinden is nog niet bekend. Fiscus zit ondertussen in een KPN folder te neuzen. Het blijkt dat streekpost bij een aantal van 50 of meer goedkoper verzon den kan worden. Bravo Fiscus!! De Amsterdamse Bobbladen gaan dus voordeliger de deur uit. e. Louis van de Vuurst heeft nog geen lidnummer. De hoffotograaf blijkt nog niet betaald te hebben. Fiscus heeft hem al 150 keer aan zijn taas getrokken. Helaas zonder sukses. Er wordt besloten dat Ineke hem voor de zoveelste keer aan zijn zelfontspannertje zal trekken. f. Formulier ontvangen van Corry Olenroot-Haarms Dochter. Betaald? Heeft betaald. 5. Verspreiding Bobblad. Zie punt 4 b. 6. Ineke adressen 5 oud-spelers. Blijft staan. 7. Rimko: Johan Cruijff ere-lid. - Klaas - Blijft staan. Zie verder punt 4 c.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 3