1 3NOTULEN BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" OP WOENS DAG 27 APRIL 1994 TEN HUIZE VAN DE VICE PRAESES HANS MELISSEN. AANWEZIG: Hans Melissen - Vice-Praeses Jaap Stobbe - Ab Actis Ineke Provily - Fiscus Klaas Vos - Assessor Afwezig Rimko Haanstra - Praeses. Excuus geaksepteerd Na op Isla de Margerita een kleine voorschot op hun huwelijks reis te hebben genomen, blijken de Praeses en zijn Praesine na het konsumeren - in de wolken - van een beduimeld air-hapje, op de dag van de vergadering redelijk belabberd op één hunner nesten te zijn teruggekeerd. Een mariage a trois met het duo-bloc blijkt hun deel. 1. Opening. De Vice-Praeses neemt waar. Daar de Ab Actis door privé-rede- nen verlaat is, opent de Vice-Praeses om 8 uur 40 met een tik van zijn pen op de prachtige houten tafel de vergadering. De Ab Actis is zeer tevreden over de non verbale aktie met de pen. Ondanks dat de Praeses uniek is in openen kan deze ope ning met glans de kritiek doorstaan. 2. Ingekomen stukken. Geen binnengekomen stukken. 3. Vaststelling notulen vergadering 31 maart '94. Geaksepteerd op de extra verrassing van punt 11 d. na. De Ab Actis is het er mee eens en belooft dat punt te wijzigen. 4. Vaststelling besluitenlijst t/m 31 maart '94. a. Advertentie Hr. Stroop. Volgens de Fiscus blijkt alles onder kontrole en in orde te zijn b. Wanneer rolt Bobblad van de pers? Hulp nodig? De Assessor meldt dat het blad begin mei wordt opgeleverd. Hulp is slechts nodig bij verzending. Hoe het blad te verzenden, is nog een diskussiepuntEr zijn drie mogelijkheden: in een envelop, banderol of plastic hoes. Klaas zal bij de heer Pootjes informeren wat het handigste en goedkoopste is en of de man eventueel enveloppen heeft.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 2