AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op 1^/04/0^ om 20.00 uur te Amsterdam, ^Aï/ff =Bïfaï**g=eüS=t- 1. opening HAf^ 2. Ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen vergadering 31 maart 1994 4. Vaststelling Besluitenlijst t/m 31 maart 1994 5. Verspreiding Bobblad 6. Ineke: adressen 5 oud-spelers (sinds 13/10/93, een half jaar) 7. Rimko: Johan Cruijff ere-lid -> Klaas 8. Hans: Fotokopie checgue Neeskens (sinds 25/10/93, een half jaar) 9. Hans: Diner Hypsos etc. (31/03/94) 10. Hans: Afspraak Bestuur Ajax (31/03/94) 11. Jaap: Penning Gemeente Amsterdam 12. Bobgala-avond: a. Nieuwe datum vaststellen b. Vergadering Feestcommissie c. Ontwerp Hesje (Rimko) sponsoring d. Vakantieperioden bestuursleden e. Lijst van plannen doornemen/aanvullen (notulen/Rimko) 13. Stefan Petterson Ere-lid bij zijn afscheid 14. Taakomschrijving van de Leden van het Bestuur 15. Rondvraag 16. Datum en agenda volgende bestuursvergadering 17. Sluiting Hèy(s In^j/e J^p K^as

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 1