1 NOTULEN BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" OP DONDERDAG 31 MAART 1991 TEN HUIZE VAN DE PIEPEND EN KNERPEND ADEMHALENDE AB ACTIS. AANWEZIG: Opening De afgeproken tijd "8 uur" wordt niet gehaald. De Praeses en Assessor hebben de namiddag gebruikt om het eerste "Bobblad" in elkaar te steken. Daar de mens niet voor niets een maag heeft, die regelmatig gevuld wil worden, zijn de redakteurs een rijkelijk belegde acht en zeventig toeren plaat gaan eten bij de Pizzaria in de Wibautstraat 43 Minuten later tikt de Praeses, nog naboerend, met zijn balpen de vergadering tot geopend. 2. Ingekomen stukken. Er wordt geroepen dat er geen stukken zijn binnengekomen. De Vice Praeses wil er snel doorheen jassen. De Ab Actis sluit zich ongehoord bij hem aan. Zijn voortdurende imitatie van een luidruchtige zeehond in Pieterburen, vreet aan zijn laatste energie en doet hem smachtend naar zijn bed verlangen. Plotseling ligt er een envelop met de Bobby Haarms Columns boekjes op tafel. De kreet van: "niets binnengekomen" bleek voorbarig te zijn geweest. De Praeses verheft zich en gaat ietwat pissig op zijn ponte- neur staan. H± j is de Praeses en j leidt de vergade ring! Of de rest van het bestuur dat even in zich op wil nemen? Overdonderd zit het zooitje glazig naar hun Praeses te staren. Dat is gezegd!! Lam-mak wordt er door vergaderd. Ineke krijgt natuurlijk weer de eer om de boekjes te verstu ren. Dat kan alleen maar komen door haar prachtige leesbare hand schrift. Bravo Ien! 3. Vaststelling notulen vergadering 2 maart 1994. Er valt niets vast te stellen omdat de Ab Actis slonsig met zijn taak omgaat en reeds twee verslagen achter loopt. Onop vallend spreekt Jaap de Ab Actis even toe: "Als hij zo door gaat stapelt het werk zich op en kan hij straks niet meer over de berg heen kijken. Discipline moet aangetrokken worden!" De AA is het met Stobbe eens en belooft beterschap. Het zal Jaap benieuwen. Rimko Haanstra- Hans Melissen - Jaap Stobbe - Ineke Provily - Klaas Vos - Praeses Vice Praeses. Ab Actis. Fiscus Assessor

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 2