ijW"- zJfc luAc f AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op 31/03/94 om 20.00 uur te Amsterdam, BIJ JAAP DUS 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen vergadering 2 maart 1994 4. Vaststelling Besluitenlijst t/m 2 maart 1994 p* 5. Bobblad 6. Taakomschrijving van de Leden van het Bestuur iJJ? 7Hypsos <l4ex /ImaaiA^7f/UUsL, 8. Brief gemeente Amsterdam (Jaap/Rimko) 9. Afspraak Bestuur Ajax 10. Actielijst: a. Rimko: brief Johan Cruijff ere-lid 13/10 b. Ineke: adressen oud-spelers (5) 13/10 c. Rimko: brieven overige oud-spelers (5) 13/10 d. Hans: fotokopie checque Neeskens 25/10 Ê-«15 boekjes Sportclub1&/Ü3- 11. Bobgaltl-avondr, a. Datum vaststellen b. Feestcommissie wie benaderd? a c. Ontwerp Hesje (Jaepj'j d. Lijst van plannen doornemen/aanvullen notChFeft/Klmko 12. Rondvraag 13. Datum en agenda volgende bestuursvergadering 14. Sluiting Hans Ineke Jaap Klaas

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 1