NI SUM! A 4r~e- AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op 02/03/94 om 1930 uur te Amsterdam, 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen vergadering 16 februari 1994 -t 4. Vaststelling Besluitenlijst t/m 16 februari 1994 (Rimko) 5. Verjaardagscadeau Bob Louis van de Vuurst 6. a. b. c. d. g- h. Actielijst: Rimko: brief Johan Cruijff ere-lid Ineke: adressen oud-spelers (5) Rimko: brieven overige oud-spelers (5) Hans: fotokopie checque Neeskens Benadering Bestuur Ajax «i^na wedstrijd) Klaas: Nico Grigoleit Leden aan het woord Exempl. Sportclub column Bob fanclubavond 15 boekjes Sportclub (***- 7. Uitgave Bobblad: a. Verslag bezoek Hr. Pootjes Lijst van artikelen die binnen zijn Hans: artikel Bobjobs Jaap: wervingsbrief aan de leden (artikel) Ineke: acquisitie advertenties (La Gondola) Rimko: "Van de Praeses" Klaas: Sylvia Weve vcrir****- Klaas: Hr. Posthuma -> Vragen om artikelen: Evert Vermeer, David Endt, Thomas Rap, Youp van 't Hek Verslag fanclubavond Column Bobby (Sportclub) b. c d. e f g- h. 1. j. k. 8. Bobgala-avond: a. Datum (verslag bezoek Arie van Eijden) Feestcommissie wie benaderd? Beeldend kunstenaar voor Hesje. Wie? Jaap: penning stad Amsterdam Lijst van plannen doornemen (notulen/Rimko) b. c. d. e. 9. Rondvraag 10. Datum 11. Sluiting 13/10 13/10 13/10 25/10 16/02 16/02 28/06 28/06 13/10 25/10 16/02 16/02 16/02 volgende bestuursvergadering XI 16/02 16/02 16/02 N.B. Klaas graag parkeerkaart meenemen Ineke graag kaartjes Ajax-Cambuur meenemen il^ptfe J^p^/ Kl|^s i e*

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 1