bU A=a1 C'*f M deaAt-i /fwi® o.M r? IvJroA**»- f r" AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY IIAARMS FANCLUB" op 16/02/94 om 20.00 uur te Amsterdam, 1. 2. 3. 4 5. 6. Opening v/ Ingekomen stukken (R. Pootjes, W. Posthuma) Vaststelling notulen vergadering 18 november 1993 Vaststelling Besluitenlijst Fax Ineke met o.a. haar mening over punt en Contributie per half jaar voor leden na 1 jan. f 25,00? 7 Gezinslidmaatschap? 4 8. Ac?Wlijst: a. Rimko: brief Johan Cruijff ere-lid b. Ineke: adressen oud-spelers (5) c. Rimko: brieven overige oud-spelers (5) 13/10 13/10 13/10 28/06 28/06 n 9. Uitgave Bobblad: a. Nr. 1 - 16 pag. half A4oplage 300 '7 b. Lijst van artikelen die binnen zijn yc. Klaas: coördinatie £****■*- -O-,Hans researchdrukker ^JeTr> - L e. Hans: artikel Bob jobs -/* J CK**- f. Jaap: wervingsbrief aan de leden (artikel). g. Ineke: acquisitie advertenties (La Gondola)^-*^^ 13/10 h. Klaas:'artikel Michels over Bobby 7^*^° 25/10 i. Rimko: "Van de Praeses" Q, 25/10 10. Bobga la-avond a. Datum, lokatie 6 *6 b. Programma c. Plaquette (L.R.Qu)o 11. Rondvraag 5. 12. Datum en agenda volgende bestuursvergadering fc^y 13. Sluiting

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 1