4 b. Hans: research drukker. Vice Praeses zal bij drukkerij ABC informeren. c. Klaas: Liesbeth van Warmerdam Liesbeth is benaderd en zal de Lay-out van het blad verzorgen. 9. Aktielijst Bobblad. a. Hans: artikel Bobjobs Wordt niet in de notities vermeld. b. Jaap: wervingsbrief aan de leden (artikel) De Ab Actis heeft de hint begrepen. op dat moment blijkt de hint dus nog redelijk in zijn denkkamer binnen gekomen te zijn. Waarschijnlijk stond het raam open want bij het uitwerken van de notulen is de hint uit A.A"s opslag ruimte volledig verdwenen) c. Ineke: Acquisitie advertenties (La Gondola) Wordt niet in de notities vermeld. d. Klaas: artikel Michels over Bobby. De Ab Actis vindt slechts één aantekening: Pijpleiding. Hopenlijk weten de overige bestuursleden wat daarmee wordt bedoeld. (Natuurlijk heeft de A.A. een vermoeden, maar...) e. Rimko: "Van de Praeses" Geen notitie van te vinden. 10. Uitgave Bobblad. Wegens te veel lege flessen naar later tijdstipt verdaagd. 11. Rondvraag, a De vraag wordt gesteld of de cheque van Johan Neeskens wel of niet geïnd moet worden. Er ontstaat een grote kommotie over de vraag: wie heeft wat ontvangen en wie heeft wat binnengekregen? De Assessor gilt: "Ik begrijp er geen reet van!!" Met medelijdende blikken wordt de Assessor bekeken. Waarom juist hij? Uiteindelijk wordt besloten de cheque te verzilveren. Johan zou anders argwaan kunnen krijgen.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 5