3 6. Aktielijst Fanclubavond: Met Bergerac (wijn) als de grote inspirator wordt er lustig op los geïmproviseerd. De briljante ideeën vliegen over tafel. Daar de Ab Actis aan de regenwouden denkt te denken, laat hij het papier blank en mengt zich in de strijd van het loven en bieden. De uiteindelijke konklusie is: dat het wel goed komt. 7. Organisatie Fanclubavond. a. Datum: 18-12-'93 Spelershome. Tijd? Wordt nagegaan. b. Afspraak Tante Sien. Is gepland op 19-11-93. c. Consumptiebonnen Wordt doorgestreept. d. Sponsoring Jaap belt met Luc. e. Programma (rondleiding, gastspreker?) Na een warrige diskussie (of warrige notities?) waarin ideeën worden geoppert als: Klaas wordt Ceremoniemeester in Ajax- kostuum, welkom met koffie rond de klok van acht, steekwoorden van Klaas, Bobby vertelt met Klaas als interviewer, Bobby in de stoel van Hans en Rik, wordt dit onderwerp naar een later tijd stip verdaagd. f. Ceremoniemeester. Zie 7 e. g. Tekst uitnodiging Uitnodiging wordt alleen voor leden. Dus partners niet gewenst. Wie het schrijft? Geen notie! Volgens de aantekeningen over de punten 7h en 7i, zijn deze in de melée onder het tapijt geveegd. 8. Afgestreept op aktielijst Bobblad: a. Hans: Artikel Bobsleeën. Artikel is klaar.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 4