2 2. Ingekomen stukken. Geen 3. Vaststelling notulen vergadering 25 oktober 1993. Notulen goedgekeurd. Praeses stelt voor om de notulen van alle vergaderingen te bundelen en ze Bobby aan te bieden. Ab Actis reageert uiterlijk, onbewogen, maar God hoort de ijdeltuit knorren van genot. Er wordt voorgesteld om wel de eis te stellen dat Bobby de epistels voor 4 uur 's-middags leest. 4. Afgestreept op aktielijst: a. Hans: postbus. Bekend b. Jaap: sponsoring clubavond. Bekend. Jaap belt met Luc. 5. Aktielijst: a. Machtiging postbus Praeses, Ab Actis, Assessor. Komt na 1 Jan. '94 in werking als de postbus officieel is. b. Rimko brief Johan Cruijff ere-lid. De vraag is wat te doen? Ondanks zijn faam blijft Johan de Asterdamse jongen uit Betondorp. Besloten wordt om hem geen erelid te maken maar gewoon lid. Waarschijnlijk is dat een grotere eer voor hem dan het predikaat erelid. Deson danks belooft de Praeses een aangepaste brief te schrijven. Tenslotte blijft hij "DE" ambassadeur van het voetbal. c. Ineke: adressen oud-spelers (5) Er blijven 4 adressen staan. Adres Dick Schoenaker is nu bekend. d. Rimko: brieven overige oud-speiers. Indien de Praeses adressen heeft, komt de brief in orde. d. Ineke: Wijziging adres postbank naar Maarssen. Fiscus is ietwat knorrig en neemt de kans waar om haar ongenoegen te spuien: Zij spreekt in op het antwoordapparaat van de Ex-Fiscus maar wordt nooit teruggebeld, terwijl haar nummer toch op de ledenlijst staat. Het wordt een amusant konflikt tussen de Ex en Heden. Dat soort konflikten, tussen een Ex en een heden, komt de Ab Actis zeer bekend voor. Alleen waren die minder amusant

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 3