1 NOTULEN BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" OP DONDERDAG 18 NOVEMBER 1993 TEN HUIZE VAN AB ACTIS JAAP STOBBE. AANWEZIG: Afwezig de Vice-Praeses. Die worstelt met een jet-lag. Door een merkwaardig incident- zijn vliegtuig kreeg een aanrijding met een vrachtwagen- arriveerde hij een etmaal later uit het Mekka van de Show-Bi zz Terzijde: "In de optiek van de Ab Actis is het ongeval net zo absurd als een aanvaring van een Logger met een kameel Desondanks toch als verhaal goed voor een tiental verjaardagen. 1. Opening. Even na acht wordt de vergadering door de Praeses geopend. De stuwende kracht van de fanclub blijkt de notulen van de vorige vergadering aandachtig gelezen te hebben. Vooral de passage waarin de Ab Actis trots en lyrisch laat blijken hoe idolaat hij is over het uitzonderlijke motorische vermogen van zijn Praeses, als het aankomt op het openen van een vergadering. Tot grote teleurstelling van de Ab Actis blijkt de Praeses thuis geoefend te hebben. Helaas.want het o zo unieke gebaar van voorheen - een zacht en licht glijdende tik met de balpen - blijkt plaats te hebben gemaakt voor een lompe ongekontroleerde mep op het gelakte hout. Na een reaktie van de verbijsterde Ab Actis tracht de Praeses zijn miskleun te herstellen. Maar de pogingen lopen op niets uit. Spijtig. De oorzaak zal wel mede liggen in het feit dat de Praeses, samen met de Assessor en ons idool "Bobby Haarms", de middag in het dependance van het spelers-home heeft doorgebracht. Daar hebben de heren hem blijk baar aardig geraakt. De Praeses heeft geluk, de vergadering kan nog niet opgestart worden, daar de beloofde bescheiden maaltijd vooraf, uitloopt in een culinair hoogstandje van Els. Inplaats van een eenvoudige hap, wordt het bestuur verrast met een vijf gangen diner. Plus wijn, wijn, wijnen nog eens wijn. Als de Vice-Praeses om 20 uur 47 alsnog binnen komt vallen, zitten bij de overige bestuursleden de lamskoteletten net achter en nog tussen de kiezen. 20 uur 48 worden bord en bestek aan de kant geschoven en volgt een verbale heropening van de vergadering. Iedereen is het er over eens dat de Vice-Praeses de ware Bobby mentaliteit heeft. Één uur slaap en dan toch de vergadering aanzitten. Niemand laat dan ook een woord van berisping horen als de Vice-Praeses verzoekt om er snel doorheen te jassen. Als het net zo vlug gaat als met de flessen wijn, zijn we snel klaar. Rimko Haanstra Jaap Stobbe Klaas Vos Ineke Provily Praeses Ab Actis Assessor Fiscus

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 2