Drukker: Zie 9d. Drukwerk: Er wordt besloten om 150 enveloppen en briefpapier te laten drukken zonder postbusnummer en 1000 met nummer. Andere toepassingen: Vice-Praeses stelt een lidmaatschapskaart voor. Het idee valt in zeer goede aarde en wordt dan ook zonder tegenstemmen aangenomen. 11. Organisatie fanclubavond en datum. Zie 7 12. Streefdatum uitgave Bobblad. Het bestuur besluit om het blad na de winterstop, maar voor 27 januari '94, te laten verschijnen. 13. Rondvraag. Er wordt gesproken over een postvak bij Ajax. Er is misschien een mogelijkheid om eventuele post in het postvak van Bobby te laten deponeren. De Praeses is het daar niet mee eens. Hij prefereert een eigen postvak. Het bestuur is het daar mee eens. Er zal bij Bobby geinformeerd worden naar de mogelijkheden. De Praeses en Vice-Praeses voelen wel iets voor een Fanclub elftal. De Fiscus, Assessor en Ab Actis reageren gematigd enthou siast. Zij denken aan botbreuken etc, etc. De twee beter getrain de bestuursledenverwerpen het kommentaar, per slot van rekening hebben we nu de beul van de jaren zeventig, Johan Neeskens, als clublid. De breuken zullen dus eerder bij de tegenpartij dan aan onze zijde vallen. De slanke Fiscus en de twee dikbuikige heren geven schorvoetend toe en gaan in de strijd voor de funktie van Coach. Winnaar nog niet echt bekend. De Ab Actis vermoedt dat er over het elftal idee nog enkele avonden vergaderd zal moeten worden. 14. Datum en agenda volgende bestuursvergadering. Ten huize van de Ab Actis Jaap Stobbezal °P 18 - 11- 1993 om 20 uur de vogende vergadering worden gehouden. 15. Sluiting. Met een slag met de vlakke hand op tafel wordt de vergadering gesloten.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 5