e. Ineke: Adressen oud-spelers (5) Zie C D. 9. Aktielijst Bobblad: a Hans: Artikel Bobsleeën. Is bijna printklaar. b. Hans: Artikel Bobjobs. Moet nog in de steigers gezet worden. Ideeën zijn van harte welkom. c. Klaas: Artikel Michael van Praag over Bobby. Bestuur is het er over eens dat een artikel over Michels interes santer is. Tevens bestaat er enthousiasme voor een intervieuw met Bobby onder de titel: "Bobby aan 't woord". De Assessor is ook nog in het bezit van oude verhalen die vroeger reeds zijn opgenomen. De knellende vraag is alleen: "waar liggen ze"? d. Klaas: Research drukker. De Vice-Praeses heeft goede konnekties met ABC-drukkerijHij belooft aktie te ondernemen en te informeren naar de drukkosten van het postpapier en het eventueel drukken van het Bobblad. De Assessor zal Liesbeth van Warmerdam informeren voor de Lay out. De voorlopige oplage van het blad wordt door het bestuur op 300 exemplaren geschat. e. Jaap: Wervingsbrief aan leden. De Ab Actis geeft weer eens blijk van een uitmuntend geheugen. Hij weet niet meer wat er in de brief moet staan. In enkele sekonden werd dat aan zijn verstand gebracht. f. Ineke: Acquisitie advertenties. Het bestuur besluit om niet alleen de Fiscus advertenties te laten werven, maar de krachten te bundelen en allen de boer op te gaan. De prijzen van de advertenties zullen afhangen van de drukkosten van het blad. 10. Bespreking vignet: Gegevens, drukker, drukwerk (briefpapier, enveloppen, oplage, andere toepassingen?) De Praeses, Ab Actis en Vice Praeses hebben reeds bij Hypsos het 'Logo' mogen bewonderen. Hun enthousiasme wordt zonder moeite op de overige twee leden overgebracht. Zij vinden het nu al haast mooier als de getuigen zelf.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 4