2 7. Organisatie Fanclubavond. a. Datum voor eind 1993: Bob heeft met Tante Sien gesproken over het "spelershome" als feestlokatieTante Sien heeft zeer positief gereageerd en gaat waarschijnlijk akkoord. Streefdatum: 11 en 12 December b. Lokatie Spelershome: Zie a. c. Uitnodigingen: Assessor biedt aan de uitnodigingsbrief te komponeren. Extra punt: Sponsoring. Ab Actis gaat praten met Luuc Riesenbeek van ABN/AMRO om het feest gesponsord te krijgen. d. Consumptiebonnen: Hangt af van de eventuele sponsoring. e. Foto's met handtekening Bobby. Bobby zal op de avond zelf zijn foto's signeren. f. Rondleiding Ajaxstadion door Bobby. Bob is zeer enthousiast en wil graag voor zijn fans met zijn Ajax-stadion pronken. 8. Aktielijst: a. Jaap postbus. De overredingskracht van de Ab Actis was niet toereikend genoeg om welke PTTer dan ook er toe te bewegen de "Bobby Haarms Fan club" op korte termijn een postbus te verstrekken. De notering op een wachtlijst van enkele jaren was zijn hoogst haalbare resul taat De Vice Praeses daarentegen had reeds na twee simpele telefoon tjes sukses. Vanaf 1 januari 94 prijkt er op het postpapier een heuse postbusnummer. En dan nog op het kantoor Wibautstraat ook! Vice Praeses, chapeau! b. Rimko: Brief Johan Cruijff. Aan de brief wordt reeds en nog gesleuteld. c. Rimko: Brieven overige oud-spelers (5) Wordt nader naar gekeken. Enkele adressen bleken niet meer te kloppen d. Ineke: Wijziging adres postbank naar Maarssen. Wordt aan gewerkt.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 3