NOTULEN BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" OP MAANDAG 25 OKTOBER 1993 TEN HUIZE VAN PRAESES RIMKO HAANSTRA. AANWEZIG: Het voltallig bestuur, bestaande uit: 1 Opening. Enkele minuten over acht opent Praeses Rimko Haanstra op zijn welbekende wijze - een nonchalante lichte tik met z'n balpen op de tafel - de vergadering. (Ab Actis voorspelt dat het specifieke openingsgebaar van zijn Praeses legendarisch zal worden) 2. Ingekomen stukken. Johan Neeskens is lid geworden van de Bobby Haarms fanclub en heeft via zijn vrouw vanuit Zwitserland een cheque gestuurd. Nadat het bestuur met tranen in de ogen de cheque bestudeerd heeft en verlekkerd wegzakt in het verleden, oppert de praeses het idee om de cheque niet te verzilveren maar in te lijsten. De Vice Praeses doet een bod om het fel begeerde betaalmiddel in bezit te krijgen. Het bestuur is het daar niet mee eens, als ieder een tientje lapt kan de cheque ook behouden blijven en zijn er vijf mensen gelukkig. Na enkele wisseltrucs heeft de fiscus 40 gulden in kas. Haar eigen tientje moeten we nog kontroleren. 3. Vaststelling notulen vergadering 13 oktober 1993. Daar de Ab Actis op bovenstaande vergadering, via een schnabbel, zijn bankrekening aan het spekken was, heeft de Vice Praeses zijn notulentaak overgenomen. De notulen worden goedgekeurd. Alhoewel de Assessor nog wat komisch naknort over de opmerking "valsheid in geschriften". De praeses pakt nog snel even zijn kans op aandacht en toont aan een ieder zijn o zo afzichtelijke brandwond. Bobby Haarms mag zich gelukkig prijzen met zo'n sterk bestuur; geen van de leden verloor het bewustzijn. 4. Afgestreept op aktielijst (28/06) Geen kommentaar van bestuur. 5. Afgestreept op aktielijst Bobblad (28/06) Silvia Wever komt 7 November onze 'Bob' bekijken. 6. Besluitenlijst. Rimko Haanstra Hans Melissen Ineke Provily Jaap stobbe Praeses Vice Praeses Fiscus Ab Actis Assessor Klaas Vos Blijft staan.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 2