O ("i rA f,, (yrf tl. AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op 25/10/93 om 20.00 uur te Amsterdaml 1. Opening 2Ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen vergadering 13 oktober 1993 4. Afgestreept op aktjerïijst (28/06): a. Kla^s/Rimko>-^rief aan Ajax-bestuur b. RimkoNjDparfrten brieven Lucky Ajax c. Klaas^/vqrsturen brieven dito d. Ja^p: vigrïiet - Johan van der Water e. ^Itieke: nabestellen Bestuursfoto's Afgestreept op aktielijst Bobblad (28/06): a. Klaas: karikatuur Bobby Silvia Wever 7. 8. 9. 6. Besluitenlijst: a. Bobblad verschijnt 2x per jaar b. Bobblad nr. 1 16 pag. A4 -e^*, c. Machtiging postbus Praeses, Ab Actis, Assessor d. Alleen op wachtlijst postbus Wibautstraat e. Johan Cruijff wordt gevraagd als ere-lid Besluitenlijst Fanclubavond: a. Datum vóór eind 1993 u/lt <A Lokatie SDelershome b. c. d. e f Uitnodigingen—^ (cCf Consumptiebonnen UtovUl 28/06 28/06 06/09 13/10 13/10 13/10 13/10 13/10 ■13/10 13/10 13/10 a b. c. d. e. f 10. 11. 12. 13. 14. 15. Foto's met handtekening Bobby Rondleiding Ajax-stadion door Bobby Aktielijst: a. Jaap: postbus taV [A^j b. Rimko: brief Johan Cruijff c. Rimko: brieven overige oud-spelers (5) d. Ineke: wijziging adres postbank naar Maarssen e. Ineke: adressen oud-spelers (5) o-/ Aktielijst Bobblad: \)ê- Hans: artikel Bobsleeën Hans: artikel Bob jobs Crv4* Klaas: artikel Michaol van Praag—mrex Klaas: research drukker g£SJ> Jaap: wervingsbrief aan de leden Ineke; acquisitie advertenties U Gx^JLot*. Bespreking vignet: gegevens, drukker, drukwerk (briefpapier, enveloppen, oplage, andere toepassingen?) a*i hwft Organisatie fanclubavond en datum. Streefdatum uitgave Bobblad Rondvraag i Datum en agenda volgende bestuursvergadering 1(7 Sluiting 28/06 13/10 13/10 13/10 13/10 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 13/10 c Yr»/C4+- r-»/-* QaKKtt j. h/fjj

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 1