NOTULEN BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB' OP WOENSDAGMIDDAG 13 OKTOBER 1993 16:00 UUR TEN HUIZE VAN PRAESES RIMKO HAANSTRA. AANWEZIG: Rimko Haanstra - Ineke Provily - Hans Melissen - Praeses Fiscus vice-praeses en tijdelijk Ab Actis 1. Opening door de Praeses Rimko Haanstra Om 16:04 opent de Praeses de vergadering, ondanks een opspelende prikkeling in een van de vingers vanwege een brandwond. Deze ochtend heeft hij voor het eerst in zijn leven een overhemd gestreken en zich daarbij gebrand aan de bout. Het overhemd wordt door zowel Fiscus als Vice-Praeses diep bewonderd. Evenais de heldhaftige strijkdaad. We hebben nu een Praeses die er uit ziet zoals een Praeses er uit hoort te zien. Stijf van de spanning (de wedstrijd in de voorronde voor het WK-94 tussen Nederland en Engeland zal later op de avond plaats vinden) en het overhemd heet de Praeses het mini- bestuur welkom. De Ab-Actis heeft een goedbetaalde schnabbel in het Noorden van het land en kan dientengevolge niet op tijd aanwezig zijn. De Assessor is druk doende de montage van een programma tot een goed einde te brengen en zal ook gedurende de gehele vergadering afwezig blijven. 2. Vaststelling notulen vergadering 6 september 1993. Notulen doorgenomen en goedgekeurd. 3. Nagaan besluitenlijst vergadering 6/9/93 Fiscus heeft ondertussen foto's bijbesteld en deelt deze uit aan de aanwezige bestuursleden. De besluitenlijst wordt geaccepteerd. 4. De actielijst. a) adressen oud-spelers. Brieven teruggekomen van Dick Schoenaker en Arnold Scholten. Adressen worden opnieuw gecheckt door Ineke. (Ook de adressen van Hulshoff en van Basten zullen door haar speurwerk achterhaald gaap worden) Er zijn een aantal spelers die nooit onder de strenge knoet van Bobby hebben mogen lijden. Voor Geert Meyer zal een ander soort brief (ook een assistent-trainer) opgesteld worden. b) Er zijn alreeds 59 brieven verstuurd. Er zijn al twee reacties. Twee onbestelbare brieven, (zie boven) c) De brieven die worden verstuurd moeten gewoon als brief verzonden worden en niet als drukwerk.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 2