- I""j6"" [V' A - UU, «"jl fA AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op 13/10/93 om 16.00 uur te Amsterdam, GENODIGDEN WORDEN DOOR PRAESES DRINGEND VERZOCHT NOG OP HUN NAAM STAANDE AKTIES (PUNT 7 EN 8UIT TE VOEREN VÓÓR DE KOMENDE VERGADERING. 1. 2. 3. 4 Opening Ingekomen stukken -ff/ Vaststelling notulen vergadering 6 september 1993 Afcjestreept op aktielijst (28/06 Klaas: adressen spelers^dÖ-.- Ineke/Rimko: finat:iële balans Allen: afspraak met Bobby van Lucky Ajax 5. 6. Be: 7. 8. <r 9. Afgestreept op aktielijst Bobblad (28/06): y. Ineke:,CV Bobby X Ineke: leden over Bobby (floppy nog onleesbaar) Rimko: artikel Bobby's (Bobbie van Kuil je) 3i:_ Besluitenlijst: Bobbl$dAver schijnt 2x per jaar 28/06 Bobblad nr\ 1 16 pag.A4 28/06 Machtiging postbus Praeses, Ab Actis, Assessor 06/09 4 Y Aktielijst: Klaas/Rimko: brief aan Ajax-bestuur J/. Rimko: printen brieven Lucky Ajax jf. JKlaas: versturen brieven dito Jaap: vignet - Johan van der Water jfl Jaap: postbus e if. Ineke: nabestellen Bestuursfoto's Aktielijst Bobblad: X- Hans: artikel Bobsleeën28/06 -ie Han*4 artikel Bob jobs 28/06 c. Klaas: karikatuur Bbbb/vBilyia Wever 28/06 d. Klaas: artikel Michael van Praag 'orfer Bobby 28/06 e. Klaas:.research drukker 28/06 f. Jaap: wervingsbrief aan de leden 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 06/09 Organisatie fanclubavond en datum. lAVyW? fr- 10. Strd8idatum uitgave Bobblad. J/fBrief Johan Cruijff (Ere-lid?). \y. Fax (Ineke) X". Ineke nagaan systeem van floppy. ,Z. 14. Rondvraag. 15. Datum en agenda volgende bestuursvergadering. 16. Sluiting. Ualu,

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 1