c: Versturen brieven dito. Blijft staan voor voor de vermaarde "lik-brothers" Klaas en Jaap. d: Vignet- Johan van der Water. Blijft staan voor de Ab Actis. Zes over half negen, een stormachtige entree van De Vice- Praeses. Hij verrast zijn overige bestuursleden op een treffende imitatie van een zich koncentrerende "Van der Sar". ePostbus Blijft staan voor de Ab Actis. Besloten wordt om 3 personen te machtigen: De Praeses.de Assessor en de Ab Actis. f: Financiële balans. Volgens Praeses en Fiscus klopt de financiële balans voor honderd procent. Bestuur kijkt met vraagtekens in de ogen als Fiscus bedragen noemt die niet met elkaar korresponderen Praeses verklaart dat alles klopt. Bestuur hoopt mee. g: Brief aan Ajax-bestuur De Assessor heeft een opzetgemaaktNa voorlezing is men het er unaniem over eens dat het een voortreffelijke brief is en dat hij, op een kleine weglating na, door de Praeses geprint kan worden. h: Afspraak met Bobby. Vervallen. Zijne Eminentie wordt elk moment verwacht. 6. Aktielijst Bobblad vergadering 28 juni 1993: a: Hans artikel Bobsleeen, Bobjobs. De Vice-Praeses blijkt de verhalen in de steiger te hebben staan Nog een punt en een komma en het is rond. Intermezzo De Vice-Praeses bereidt zich kennelijk voor op een optreden in de Hennie Huisman-show. Wederom verrast hij het bestuur met een voortreffelijke imitatie. Ditmaal van de prachtige voetballer, tevens PSV-killer, het enfant terrible Romario. b: Rimko: Artikel Bobby's. Praeses laat een opzet rouleren. Na lezing vermoedt een ieder dat de Praeses alle stripzaken in Amsterdam heeft uitgelezen.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 3