NOTULEN BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" OP 6 SEPTEMBER 1993 TEN HUIZE VAN PRAESES RIMKO HAANSTRA. Aanwezig Rimko Haamstra Klaas Vos Ineke Provily Jaap Stobbe Praeses Assessor Fiscus Ab Actis 1. Opening door Praeses. 15 over 8. Geteisterd door een koppige kater, opent de Praeses met een ongeïnspireerde, doch razendsnelle tik van zijn ballpoint op werk- annex eettafel de beladen vergadering en heet mompelend de aanwezige, nerveuze bestuursleden welkom en excuseert de Vice Praeses die door werkzaamheden iets is verlaat 2. Vaststelling notulen vergadering 28 juni 1993. Notulen van 28 juni '93 snel doorgenomen en goedgekeurd. 3. Fiscus belooft Bestuursfoto's na te bestellen. Foto's doen de ronde. Op de Ab Actis na, blijkt ieder reeds de beeltenissen bewonderd te hebben. Ondanks de tijdsdruk speurt de Ab Actis gretig de kieken af naar zijn eigen beeltenis. Doch, geteisterd door het kolossale broertje van Praeses' kater, noteert zijn netvlies slechts vage impressies van de (hopenlijk) lijkende foto's. De bestelling verloopt verwarrend, doch snel, dus akseptabel 4 Besluitenlijst vergadering 28 juni 1993. De aanwezigen bestuursleden uiten geen bezwaren, dus wordt de besluitenlijst geaksepteerd. 5. Aktielijst vergadering 28 juni 1993. a: Adressen spelers/oud spelers van Lucky Ajax. De lijst blijkt in bezit van de Assessor, doch ligt thuis op het nachtkastje, zijn kollega's bestuursleden beamen dat zoiets meer dan handig is. De Assessor belooft de lijst, nog deze avond, in Praeses huis ten tonele te voeren. Het bestuur gaat akkoord. Met een mond die zich tot een grijnzende streep vormt meldt de Assessor dat de naam van een zekere "Geert Meier" op de lijst prijkt. Bestuur geniet mee. b: Printen brieven dito. Blijft staan voor Praeses en Vice Praeses.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 2