7. Postbus, Johan v. d. Water. De AA moet zorgen voor een postbus-nummer. Om lange wachttijd te voorkomen zal hij, op aanraden van de VP, Marlies Ponsjoen bellen. Mevrouw Ponsjoen blijkt titin van de hoge posten bij de PTT te bekleden. Johan v.d. Water. Reeds gepasseerd. Zie 6A. 8. Klaas: Tessel Blok. Reeds gepasseerd. Zie 6. Boven pagina 2. 9. Afsluiten aanloop boekjaar per 30 Juni 1993. Goedgekeurd Praeses en Fiscus zullen een datum afspreken voor samenkomst om de balans op te maken van de eerste aanloop. 10. Datum en agenda volgende bestuursvergadering. Besloten wordt om op 6 september 1993 de volgende bestuursverga dering te plannen. Deze vergadering zal tevens gelden als redaktievergadering 11Rondvraag De Praeses neemt zijn kans waar en splitst ieder lid van het bestuur een pak aanmeldingsformulieren in de maag. De Vice-Praeses neemt ze mee naar de States. Zou toch leuk zijn als binnenkort de ledenlijst verrijkt wordt met namen als: Sinatra, O'Connor, Keilyetcetc De Vice-Praeses wordt veel sukses gewenst. Er wordt gebrainstormd wat de leden voor het Bobsblad kunnen doen. Enkele suggesties: Sponsorwerving. Akkwisitie en schriftelijke bijdrage voor het blad. Feestkommissie voor Bobby-night. De Assessor zal het bestuuur benaderen door hen een nette brief te sturen. De praeses biedt zijn talent aan om gesamenlijk met De Assessor het epistel op te stellen. De organisatie van het 60 jarig verjaardagsfeest van Bobby komt ter sprake. Het feest en organisatie heeft de welwillende aan dacht van het bestuur. De Praeses stelt dat het de fanklub ten goede zal komen als er een samenzijn wordt georganiseerd met Bobby en het bestuur. Op die bijeenkomst kunnen brieven worden doorgelezen en vorderingen doorgesproken Bij de eerstvolgende wedstrijd zal Bob worden aangeschoten voor een afspraak. 12. Sluiting.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 4