2 Belangrijk voor het blad is een CV van Bobby. Evert heeft reeds eerder toegezegd dat te zullen verzorgen. Het idee, om voor elke uitgave, van Bobby een karikatuur te laten tekenen door bekende tekenaars, valt bij het bestuur in zeer vruchtbare aarde. De tekening zal in het blad verschijnen als "Bobskop" Silvia Wever, Frits Mèhler, Dick Bruinestein, Hein de Kort en Peter Verstraten zijn voorlopig de tekenaars/resse die benaderd zullen worden voor hun artistieke eruptie t.b.v Bobsblad. De Assessor zorgt via Tessel Blok voor de adressen van bovengenoemde kunstenaars. Silvia Wever zal als eerste benaderd worden daar de ASR een goede bekende van haar is. Het overige, mannelijke, gedeelte van het bestuur hoopt dat snel te worden. Kleine onderbreking. De Vice-Praeses wordt voor de zoveelste maal door een dwingende telefoonbei van de vergadertafel geroe pen. Het gaat wederom over 't gewenste vliegticket naar de USA. Een vreugdesprong, waarbij de lamp net wordt gemist, geeft aan dat de VP eindelijk heeft gezegevierd. De AA, zijn VP kennende, had niet anders verwacht.) Na de VP gelukgewenst te hebben wordt de vergadering weer opge start. Michael van Praag zal worden uitgenodigd om in de eerste editie van Bobsblad een artikel over zijn onmisbare tweede trainer te schrijven. Er wordt overeengekomen dat de ASR de redaktie koördinatie zal verzorgen, terwijl de Fiscus kandidaten uit de ledenlijst zal prikken om ze te overvallen met een diepte-interview. Het is de bedoeling via akkwisitie, advertenties voor het Bobs blad te vergaren. Door een extra oplage te drukken kunnen er tevens nieuwe leden geworven worden. Er wordt besloten dat het blad het A4 formaat zal krijgen en uit 16 pagina's zal bestaan. Probleem "drukker" komt aan de orde. Er wordt besloten research te plegen over goede doch goedkope drukkers. De Assessor toont voorkeur voor de firma "De Boer". Leden kunnen hun (misschien broodnodige) medewerking aan het blad aanbieden. Om ze dat kenbaar te maken zal er een ontwerpbriefje moeten komen. Met weinig enthousiasme toont de AA zich eindelijk bereid(?) een wervingsbrief voor nieuwe leden te fabriceren. Hij belooft dat te doen op zijn vakantie-adres in Frankrijk(?) 6AVignet. Johan van der Water, direkteur van de firma Hypsos zal door de AA benaderd worden voor het ontwerp van het Bobsvignet. Als alternatief brengt de Assessor Liesbeth vaa Warmerdam, een verslaggeefster van Vrij Nederland, naar voren.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 3