1 NOTULEN BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" OP MAANDAG 28 JUNI 1993 TEN HUIZE VAN VICE PRAESES HANS MELISSEN. Aanwezig: 1. Opening door Praeses Rimko Haanstra. De praeses opent om 20 uur 44 de vergadering met een vuistslag op de tafel en heet het bestuur een hartelijk welkom. 2. Vaststelling notulen vergadering 9 April 1993. Notulen van 9 April doorgenomen en goedgekeurd. 3. Nagaan besluitenlijst vergadering 9 April. Een brief, door de Praeses opgesteld, doet de ronde. Fiscus Ineke Provily leest de brief voor. Bestuur prijst de Praeses voor zijn pennevrucht. 4. Bespreking concept-brief naar spelers en oud-spelers. De Praeses heeft wederom bewezen een groot schrijver te zijn. De concept-brief van zijn hand wordt wederom door het bestuur met groot enthousiasme begroet. De brief is reeds 10 Juni verzonden. De omgangsvorm blijkt aangepast te zijn aan de karakters: Sjaak wordt met "U" aangesproken en Piet met "Je". 5. Adressen spelers en oud-spelers (Lucky Ajax) Volgens de Assessor krijgen we de adressen via "Lucky Ajax". Wegens een zelfde printer nemen de Praeses en Vice-Praeses de brieven voor hun rekening. De Assessor en de Ab Actis worden van een losse tong verdacht. Zij mogen de enveloppen likken. 6. Tijdschrift en vignet. Het bestuur overlegt hoe vaak het tijdschrift moet/kan verschij nen. De opmerking van uün maal per jaar wordt aangevallen door een ambitieuze Vice-praeses, die staat te trappelen om voor de eerste uitgave van het Bobblad een artikel "BobsleeJüh" te schrijven. Zijn voorstel om het tijdschrift twee keer per jaar uit te brengen valt, na zoveel enthousiasme, in goede aarde bij het bestuur. Het streven is om aankomend seizoen met het Bobblad te verschijnen. Het bestuur is het er over eens dat de Praeses zijn schrijftalent niet weg moet moffelen. Verlegen lachend in zijn baard, laat hij zich over de streep trekken en stemt toe dat hij zal proberen een stukje voor het tijdschrift te schrijven. Het bestuur gniffelt om het woordje "proberen", doch is blij met de uitslag. Er komt nog een verrassing uit de hoed rollen, de Fiscus neemt Rimko Haanstra Hans Melissen Jaap Stobbe Praeses Vice-Praeses Ab Actis Fiscus Assessor Ineke Provily Klaas Vos

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 2