rn \tb~> G I A. ifa N £.t. fee*. v,. Kp faf&J- tuAfa) i t I/W S^uW q; i} r^t0 f O-n/ \lb r Jfa -j R>c&y'< lfc]P M") \j 6. 7A AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op MAANDAG 28 JUNI 1993 Uitgenodigd zijn: Rimko Haanstra Hans Melissen Jaap Stobbe Ineke Provily Klaas Vos Praeses Vice-Praeses Ab Actis Fiscus Assessor ïi, 12, Opening door de praeses. Vaststelling notulen vergadering 9 april 1993. Nagaan besluitenlijst vergadering 9 april 1993. Bespreking concept-brief naar spelers en oud-spelers. £c.O. Adressen spelers en oud-spelers (Lucky Ajax)„ Tijdschrift vignet. Jaap: -Resrfcöus-, Johan v.d. Water. Klaas: Teesei—BtoJn „frj^jjUC+lLr Afsluiten aanloop boekjaar per 30 juni 1993. Datum en agenda volgende bestuursvergadering Rondvraag Sluiting. - i// i Vio, CX> i

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 1