1 NOTULEN BESTUURSVERGADERING BOBBY HAARMS FANCLUB" OP VRIJDAG 9 APRIL 1993 IN RESTAURANT "LA PERCHE D'OR" OP HET DELFTLANDPLEIN TE AMSTERDAM. Aanwezig 1. Opening door de praeses. Na een welkomst-toast en woord, opent praeses Haanstra de verga dering met een krachtige slag met een klauwhamer op een, god zij dank, stevige brede bar van het restaurant "La perche d'or". Met algemene stemmen wordt Tilly Haarms als erelid aangenomen. 2. Vaststelling notulen vergadering 16 maart 1993. Notulen 16 maart '93 doorgenomen en goedgekeurd. Alvorens tot het volgende punt van de agenda over te gaan, wisselt het bestuur van vergadertafel. De bar wordt verruild voor de dinertafel. 3. Wisseling taken Fiscus/Assessor. Overdracht kasgeld. Ondanks dat er geen enkele motie van wantrouwen tegen de Fiscus was ingediend, koos de Fiscus zelf, blijkbaar uit voorzorg, voor een taakwisseling. Klaas Vos vervult vanaf 9 april '93 de funktie van assessor en Ineke Provily, met vol vertrouwen, die van Fiscus. De post wordt aan haar doorgezonden. Overdracht van het kasgeld k 150,- geschiedt ter plekke met een gedekte cheque. 4. Aanvrage postbus. Beseffend dat het onderwerp zeer belangrijk is belooft de Vice- praeses, tussen de gerookte houtduif en lamsrib door, via van Assendelft en Kroone snel zorg te dragen voor een postbus nummer. Rimko Haanstra Hans Melissen Klaas Vos Praeses Vice Praeses Fiscus Assessor Ab Actis Ineke Provily Jaap Stobbe la. 5. Samenstelling ledenlijst tot op heden.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 2