AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op VRIJDAG 9 APRIL 1993 Uitgenodigd zijn: Rimko Haanstra v/Praeses Hans Melissen Vice-Praeses Jaap Stobbe VAb Actis [U*] Ineke Provily //Fiscus Klaas Vos Redactor 1. Opening door de praeses. 2. Vaststelling notulen vergadering 16 maart 1993. 3. Wisseling taken Fiscus Assessor. Adres bij girorekening, overdracht kasgeld f 150,00, 4Aanvrage Postbus 5. Samenstelling (kandidaat-ledenlijst tot op heden. 6. Bespreking concept-brief invul-formulier voor kandidaat-leden (Rlmko). 7. Bespreking concept-brief als antwoord op aanmeldinq (Klaas). 8. Bespreking concept—brief van Fiscus naar spelers en oud spelers (Sören Lerby, Frank Arnesen) (Klaas concept, Rimko adressen via Dave). 9. Bespreking statuten van de vereniging (verwacht wordt ideeën van alle Bestuursleden, voorbeelden Statuten van Ineke en Rimko). 10. Bespreking tijdschrift vignet. 11. Datum en agenda volgende bestuursvergadering. 12. Rondvraag. 13. Sluiting.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 1