Notulen bestuursvergadering "BOBBY HAARMS FANCLUB" op dinsdag 16 maart 1993 (vervolg). 6. Brief naar spelers en oud-spelers De Fiscus zegt toe een concept-brief te maken voor de eerstvolgende bestuursvergadering Sören Lerby en Frank Arnesen ontvangen een aangepaste tekst. David Endt wordt ingeschakeld om aan adressen te komen. 7. Brief als antwoord op aanmelding. De Fiscus zegt toe een concept-brief te maken voor de eerstvolgende bestuursvergadering 8. Statuten van de vereniging. Alle bestuursleden zeggen toe met voorstellen te komen op de eerstvolgende bestuursvergadering 9. Datum en agenda volgende bestuursvergadering. De volgende bestuursvergadering is vastgesteld op woensdag 31 maart a.s. om 19.OO uur in Restaurant "La Pêche d'Or" te Amsterdam. 10. Rondvraag. - Met algemene stemmen wordt Bert Haanstra benoemd tot Ere lid. - De Vice-praeses roert het onderwerp tijdschrift aan, getiteld "Bobby". Voor grafische vormgeving zal als medewerker aangezocht worden: De Heer v.d. Water ("Hypsos"), via de Ab- actis, of Liesbeth van Warmerdam, via de Fiscus. Als één der eerste opdrachten wordt het ontwerpen van een Logo genoemd. - Alle bestuursleden zeggen toe met voorstellen voor de inhoud van het blad te komen op de eerstvolgende bestuursvergadering. - Bert Haanstra merkt op dat een film-"bobby" synoniem is voor "kern" 11. Sluiting. De Praeses dankt alle aanwezigen en wenst een ieder een smakelijke voortzetting van de maaltijd en een prettige wedstrijd (Ajax-Auxerre)en daarna... Wel Thuis! Amsterdam, 30/03/93 Rimko Haanstra (Praeses)

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 3