J l/vu<^^5T\ (k) tWt (C£.<A#S-Q v. tyCTACCyi' frlwj-rfVÖL tOls eg) Pc^iitüvv 'u hn L-jo. om kW f&rtiiuLy g) (fTsWr^oo wik- 11./sluiting Ki/. W-USv.|. AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op DINSDAG 16 MAART 1993 (vóór Ajax-Auxerre Aanwezig zijn: Rimko Haanstra v^Praeses Hans Melissen v/vice-Praeses Jaap Stobbe v Ab Actis Klaas Vos Fiscus Ineke Provily l/Assesor Externe Betrekkingen 1. v/opening „door de praeses 2. s/Notulen: vaststelling fax als eerste Officiële Verklaring 3. Verslag Fiscus opening rekening 4. ^Hoogte contributie 50,00 voor elk lid is het voorstel) 5. v Colomn Bobby in "Sportclub" 6. \J Brief naar spelers en oud-spelers (Sören Lerby, Frank A.) 7. J Brief als antwoord op aanmelding 8V, statuten van de vereniging \malA CA AÓk. "9. Datum en agenda volgende bestuursvergadering 10V Rondvraag L J(f|z 12 -Vwedstrijd JS- .<T) &{{- |ÜlJ Ruimte voor aantekeningen: V-" ff -IX— iut- Ct^C. (aa>cc4~'

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 1