tl A.T PU Fanclub van groeit als kool Wat als grap begon, is inmiddels uitgegroeid tot een serieus initiatief. We hebben het over de fanclub van Bobby Haarms. De plannen werden begin dit jaar gesmeed, toen Haarms met gezondheidsklachten (er werd een hartinfarct gevreesd) in een ziekenhuis werd opgenomen. door Hans Janssen. Foto: Ruud Voll Lees het verhaal van Rimko Haanstra, mede-initiatiefnemer en voorzitter van de fanclub. En voordat we het vergeten: Bobby Haarms is er zelfs zeer vereerd mee. Want Mister Ajax (of is dat iemand anders?) verdient die club. Haanstra dus: "We kregen de schrik van ons leven toen we voor de wedstrijd Ajax-Sparta van het vorig seizoen kre gen te horen dat Bobby er niet bij zou zijn. Meestal hoor je alleen dat spelers wegens een blessure afwezig zijn. 't Is zo vanzelfsprekend als Bobby erbij is. Ik ga al drieëndertig jaar naar Ajax en dan ken je hem onderhand. We staan ook al tijd op dezelfde plaats in het spelersho me na een wedstrijd. Direct nadat we hadden gehoord dat Bobby in het zie kenhuis lag, hebben een fax gestuurd met daarin de mededeling dat er he denmiddag een fanclub voor hem is op gericht. Om hem een hart onder de riem te steken. En de zaak kwam direct aan het rollen. Ons initiatief ging als een lo pend vuurtje door de supporters. We moesten zowaar een officieel bestuur oprichten. Dat bestaat uit mensen die al jaren naar Ajax gaan: Klaas Vos, pen ningmeester Ineke Provily, secretaris Jaap Stobbe (inderdaad die acteur, red.), vice-voorzitter Hans Melissen en ik. Het feit dat er direct zoveel mensen belangstelling hebben getoond voor de fanclub, zegt alles over Bobby. Over de gevoelswaarde, het belang dat hij heeft voor Ajax. Hij is voor iedereen, voor sup porters én spelers, altijd even toegan kelijk en dus een goede ambassadeur voor Ajax. Bobby is een echte clubman, met een rood-wit hart. Ik vind ook dat hij model staat voor de hardheid, de mentaliteit die Ajax zo kenmerkt en die de club ook zo nodig heeft. Het is toch niet voor niets geweest dat juist Johan Cruyff hem een jaar of zeven geleden te rughaalde bij Ajax. Haarms was daarvóór actief geweest bij de amateurs van Aalsmeer en met Leo Beenhakker bij Volendam. Ik weet nog hoeveel pijn het ons deed toen Ajax hem liet gaan. Wat was dat een gigantische klap". "Wat de fanclub te bieden heeft? Nou, we zijn allen freelance bezig, op radio- of filmgebied of in het onderwijs, dus we hebben niet alle tijd. Maar we willen toch slagvaardig bezig zijn om de stormloop te kunnen beantwoorden. We willen bij voorbeeld één keer per jaar een Bob Gala houden, waarop Bobby een pen ning uitreikt aan een speler. Hij mag zelf weten aan wie, maar we vermoeden dat die terecht zal komen bij een speler, die in de anonimiteit met Haarms lang aan een terugkeer heeft moeten werken, zo als in het recente verleden Stefan Pet- terssonSonny Silooy, Robbie AlflenWe willen niet alleen een clubavond houden, waar leden gezellig met Bobby kunnen praten, maar ook een clubblad uitgeven. Een lidmaatschap kost vijftig gulden". "We hebben nu al zo'n zestig leden en dat hadden we nooit verwacht. Ze ko men uit alle hoeken van het land. Men sen met wie Bobby bij de amateurs van Aalsmeer heeft gewerkt, maar ook de man die bij Ajax clubarts was, toen Bob by er in het eerste elftal speelde. En Si mon Tahamata zit er ook bijMooi toch?" Voel jij je ook aangetrokken tot de fanclub? Schrijf dan naar de Bobby Haarms-fanclub, Ruyschstraat 50 hs, 1091 CD Amsterdam. AjACIED - OKTOBER 993 19

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 9