Bobby Haarms^ heeft Fanclub HAANSTRA HOUDT VAN HAARMS f. HflAKTUEEL /3-2o kvvt*. /^"5 'BOBBY HAARMS,' ZEGT RIMKO HAAN stra, die als cineast in de voetsporen trad van zijn beroemde vader Bert en sinds 1960 Ajax op de voet volgt, 'is een beetje synoniem voor Ajax. Sjaak Swart is mr. Ajax, maar Bob by op zijn ma nier ook, De spelers zijn de Goden, onaan tastbaar. Voor ons, de aan hang, staat Bob by tussen de Goden en de supporters. Voeg daarbij zijn trouw, zijn enorme clubliefde, en je begrijpt dat wij hem een plaatsje in het Guiness Book of Records waardig achten. Toen hij een tijdje geleden wegens hartklachten in het zieken huis moest worden opgenomen, be sloten we een fanclub voor deze man in het leven te roepen.' De grote belangstelling voor het lid maatschap van de Bobby Haarms fanclub 'overvalt' het bestuur, waar van behalve Haanstra, scenario schrijver Hans Melissen, acteur Jaap Stobbe, VPRO-journalist Klaas Vos en de onderwijzeres Ineke Provily deel uitmaken. 'Hoewel de plannen voor structuur en organisatie nog in ont wikkeling zijn, hebben zich al vijftig mensen aangemeld. Ik verwacht dat dit aantal snel oploopt tot tweehon derd,' aldus Haanstra, die zich op het moment bezighoudt met de samen stelling van een zevendelige komi sche jeugdserie voor VPRO-televisie. 'Aan het begin van het nieuwe sei zoen komen we voor de eerste keer officieel naar buiten, met een fan clubblad en een avond voor Haarms- getrouwen.' echo/ A3AK Onlangs is de BOBBY HAARMS-FANCLUB opge richt. Een eervolle gebeurte nis voor deze speciale Aja- cied en de opvulling voor een leegte bij de Haarms-adep- ten. Die blijken er in groten getale te zijn, want reeds vele Ajacieden en niet-Ajacieden uit alle windstreken melden zich spontaan als lid aan. Initiatiefnemers van de BOBBY HAARMS-FAN CLUB zijn Rimko Haanstra, Hans Melissen, Jaap Stobbe, Klaas Vos en Ineke Provily, die sinds de oprichting van de fanclub ook het bestuur vormen. Belangstellenden kunnen schrijven naar de BOBBY HAARMS-FAN CLUB, Ruyschstraat 50 hs, 1091 CD Amsterdam. BOBBY HAARMS-FANCLUB Onlangs is de BOBBY HAARMS-FANCLUB in het leven ge roepen. Een eervolle gebeurtenis voor deze speciale Ajacied en de opvulling van een hiaat voor de Haarms- adepten. Die blijken er in groten getale te zijn, want reeds vele Ajacieden en niet-Ajacieden uit alle windstre ken meldden zich spontaan als lid aan. Initiatiefnemers van de BOBBY HAARMS-FANCLUB zijn Rimko Haanstra, Hans Melissen, Jaap Stobbe, Klaas Vos en Ineke Provily, die sinds de oprichting ook het bestuur van de BOBBY HAARMS FANCLUB vormen. Belangstellenden kunnen schrijven naar de BOBBY HAARMS-FANCLUB, adres: Ruyschstraat 50 hs, 1091 CD Amsterdam. lyfL/jh AJAX - S. Lj/or/qs KICK OFF NR. 24- 13

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 8