Fanclub van Bobby Haarms eerbetoon aan oer-Ajacied Her rnnooL <//f 2 door MARK VAN DEN HEUVEL AMSTERDAM - Enkele ferven te Ajax-supporters hebben een fanclub opgericht voor de 59- jarige assistent-trainer Bobby Haarms. Het idee voor een fan club ontstond in februari, toen Haarms wegens hart klachten werd opgenomen in het ziekenhuis. Het bestuur van de fanclub bestaat uit voorzitter Rimko Haanstra, vice-voorzitter Hans Melissen, secretaris Jaap Stobbe, penningmeester Ine ke Provily en Klaas Vos. Volgens Haanstra begon de fanclub min of meer als een geintje, maar toonden steeds meer mensen belangstelling. Haanstra: "Toen Bobby in fe bruari in het ziekenhuis werd opgenomen, hebben wij hem per fax ingelicht over het op- richten van een fanclub. Hij vond het geweldig, was erg ge charmeerd van ons plan." De plannen van de fanclub zijn nog 'in ontwikkeling', maar vele Ajax-getrouwen hebben al geïnformeerd hoe ze lid kunnen worden. Inmid dels heeft de fanclub al 27 le den. Haanstra: "Dit is natuur lijk geen doorsnee fanclub. Bobby is een symbool van het Ajax-gevoel. Hij is ongeloof lijk trouw aan de club. Zijn relatie met de supporters is van groot belang voor de club." Volgens Haanstra is Bobby Haarms onlosmakelijk ver bonden met zijn grote liefde Ajax. "Het idee dat Bobby Haarms er niet meer zou zijn bij Ajax, is ondenkbaar. Dat komt eenvoudigweg niet niet bij je op. Toen hij in het zie kenhuis lag, realiseerden wij ons pas hoezeer wij hem mis sen als hij er niet is." Het bestuur van de fanclub zit boordevol ideeën. Haan stra: "We willen in elk geval elk jaar een feestavond orga niseren waarop Bobby een penning uitreikt aan een spe ler van zijn keuze. Dat is hele maal up to Bobby. Het zullen wel spelers worden die hij na een blessure heeft terugge bracht. Ook hebben we plan nen voor een fanclubblad, maar die plannen moeten nog worden uitgewerkt." Bobby Haarms werd tegen over het Ajax-stadion, op Mid denweg 390, geboren en heeft van jongs af aan een rood-wit gekleurd hart. Op 12-jarige leeftijd, in 1946, meldde hij zich bij Ajax aan, waar hij zich via de diverse jeugdelftallen opwerkte tot de hoofdmacht van Ajax. "Ik was in die jaren na de oorlog dag en nacht bij Ajax te vinden," zei Haarms ooit in een interview. "Bij de trainingen van het eerste elf tal onder leiding van Jack Rey nolds stond ik de ballen terug te schieten." Aan de actieve carrière van Bobby Haarms kwam vanwege een knieblessure een even on verwacht als abrupt einde. Haarms, die tevens werkzaam was in de tabaksindustrie, werd trainer van ODA in Dui- vendrecht, het huidige CTO. Later was hij nog oefenmees- ter van Nautilus en Aalsmeer, voordat Rinus Michels hem in 1967 aanstelde als assistent trainer. Zijn trainersloop baan bij Ajax kende na 1983 een korte onderbreking, maar Johan Cruijff haalde hem in 1987 weer naar De Meer terug. Waar Bobby Haarms, een zoon van Ajax, ook hoort. Belangstellenden kunnen schriftelijk contact opnemen met het bestuur van de Bobby Haarms-fanclub. Per adres: Ruyschstraat 50 hs. De contri butie bedraagt vijftig gulden per jaar.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 6