BOBBY HAARMS FANCLUB AANVRAAGFORMULIER VOOR HET LIDMAATSCHAP Achternaam: Voornaam: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon: Fax Geboortedatum: man vrouw Beroep: Hobbys Plaats: Datum: Handtekening Gelieve dit formulier volledig ingevuld op te sturen naar bovenstaand adres en de verschuldigde contributie ad f 50,00 per jaar over te maken op Postbank rekeningnummer 6493859 t.n.v. de "Bobby Haarms Fanclub", Amsterdam. Na ontvangst van uw contributie bent u ingeschreven als lid.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 4