BOBBY HAARMS FANCLUB Amsterdam, 1 mei 1993 L.S. Het begon op zondag 7 februari 1993. Ajax-Sparta. Bobby Haarms lag in het ziekenhuis, naar later bleek gelukkig maar voor kort. De ondergetekenden, al jaren vaste en fervente supporters van Ajax, lieten hem direct na de wedstrijd per fax weten de "Bobby Haarms Fanclub" te hebben opgericht. Een fanclub die louter en alleen uit het vijfkoppige bestuur zou bestaan. Dachten wij. Want het nieuws van de Bobby Haarms Fanclub ging als een lopend vuurtje door de Ajax- gelederen. Uit alle hoeken meldde men zich spontaan aan om lid te worden: supporters zowel als oud-spelers. De Bobby Haarms Fanclub staat open voor allen die Bobby een warm hart toedragen en onze mening delen dat Bobby uniek is in de voetbalwereld. Grotendeels achter de schermen is hij van onschatbare waarde voor Ajax, de spelers en de supporters. Door zijn rood-witte hart is Bobby niet weg te denken bij Ajax. Bobby fs Ajax. Het bestuur is van plan om jaarlijks een Bobby-Gala-avond te organiseren, waarop Bobby een naar hem genoemde penning uit zal reiken aan een speler, die naar zijn mening een extra waardering verdient. Verder denken we aan de uitgave van een Bobby-Blad. De contributie bedraagt 50,00 per jaar (heden doorlopend tot en met 30 juni 1994). U kunt zich opgeven door bovengenoemd bedrag over te maken op gironummer 6493859 t.n.v. Bobby Haarms Fanclub, Amsterdam, en tevens het bijgesloten formulier in te vullen en op te sturen naar: Bobby Haarms Fanclub Hans Melissen Vice-Praeses Ineke Provily Fiscus Het bestuur heet u graag van harte welkom in onze club. Rimko Haanstra Praeses Jaap Stobbe Ab Actis Klaas Vos Assessor

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 3