ASD 6. De alternatieve vervoersregeling Er is nog geen plan opgesteld. De ASD wil eerst nog kijken naar de voorwaarden en regels hieromtrent. De voorwaarden worden binnenkort besproken. 7. Terugkeer staanplaatsen De pilots zoals o.a. bij Heerenveen zullen door Ajax worden afgewacht om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Aan de hand van de uit komst zal er bekeken worden wat er wel en niet mogelijk is. Het aantal plaatsen op de Zuidzijde eerste ring zal gelijk blijven, maar misschien worden alle plaatsen ongenum merd. 8. Dicht bouwen gracht Ajax zegt dat het dicht bouwen van de gracht niet mogelijk is. Dit zou de zichtlijnen verstoren. Een platform zoals het gehandi captenplatform op Noord behoort wel tot de mogelijkheden. We gaan hier binnenkort op door. Diverse supporters zijn momenteel bezig om het Sfeerteam nieuw leven in te blazen. Dit is een goede ontwikkeling. 9. ArenA-stoeltjes méér Ajax-gezicht De ASD heeft laten weten een stoelenplan te hebben. Deze wordt momenteel uitgewerkt. Verder willen veel supporters dat het oude (echte) Ajax logo een prominentere rol krijgt. Er wordt door Ajax wederom uitgelegd waar om er gekozen is voor het nieuwe logo. De discussie blijft dus. Wordt vervolgd. worden welk bedrijf volgend seizoen de beveiliging gaat doen. Bedrijven kunnen zich inschrijven. Dit geldt ook voor de WWS. De ASD zal in ieder geval niet met hen in gesprek gaan. De WWS mag niet terugko men. I. Veiligheidscoördinator uit functie II. Transparante prijsaanpassingen 12. Eigen beheer kaarten op de F-Side Punten 11 12 worden nader uitgewerkt door de ASD. Over punt 1 kunnen we kort zijn. In verband met zowel de complexiteit als de gevoeligheid van dit onderwerp zullen wij hier nu niet dieper op in gaan. Dit punt is nog steeds een belangrijk item voor ons en staat nog steeds bovenaan ons lijstje. We willen alleen de besprekingen niet laten vastlopen, vandaar de tijdelijke 'radiostilte'. Maar we komen hier ongetwijfeld op terug. Hoe staan we er nu voor? Het feit dat er een open dialoog is tussen de ASD en Ajax stemt ons optimistisch. Aan de hand van hoor en wederhoor wordt er gesproken over de actiepunten en er wordt bekeken wat er wel of niet aan gedaan kan worden. Ajax kan zich in een aantal punten goed vinden en in andere punten geheel niet of maar gedeeltelijk. Er komen nog vervolg gesprekken. In deze gesprekken zal er ver der en dieper ingegaan moeten worden op de actiepunten. En natuurlijk moeten er uit eindelijk spijkers met koppen geslagen wor den. We blijven jullie op de hoogte houden. Ajax Supporters Delegatie 10. WWS Het contract met de WWS loopt dit seizoen af. In maart 2004 zal waarschijnlijk bekend

AJAX ARCHIEF

Fanzine Dapp're Strijders (2003-2005) | 2003 | | pagina 32