welkom in mokum worden verborgen om niet al te veel op te vallen. Men loopt in alle rust in de richting van de Amsterdam Arena. Op station Spaklerweg wordt de eerste metro stopge zet. Stillen en m.e.'ers staan klaar op het station om een aantal relschoppers er tus senuit te pikken. Volgens de politie zouden de relschoppers van het Leidseplein zich hebben verdeeld over drie metro's, waarvan alleen de eerste wordt gecontroleerd. Ondertussen genieten groepjes FCB-suppor- ters van een pintke in de Sunrise. Hier wor den zij na enige tijd door de politie gewaar schuwd. Er zou weer een groep relschop pers in aantocht zijn. Buiten rondom de Arena wordt het langzaam onrustiger. Een kleine groep Ajacieden houdt zich op bij de brug ter hoogte van de Sunrise. In een korte periode wordt de spanning opgevoerd en I voor dat men het weet vliegen de stenen en glazen over en weer. De m.e. staat er tusse nin en bekijkt het schouwspel. Vervolgens besluit de m.e. charges uit te voeren op de twee supportersgroepen en vooral de FCB- supporters krijgen de volle laag. Een groep Ajacieden kiest vervolgens een alternatieve route en probeert de confrontatie via het trai ningsveld aan te gaan. Men probeert de ingang van het trainingsveld te forceren, het geen de Ajacieden via het bruggetje vrije doorgang verleent naar de FCB-supporters. De m.e. is even spoorloos, althans de weg kwijt, en de FCB-supporters trekken zich terug in de richting van het uitvak. Stenen en glazen blijven door de lucht vliegen. Wederom besluit de m.e. in te rammen op de FCB-supporters. Hieronder bevinden zich ouderen, vrouwen en kinderen. Op beelden van AT5 is duidelijk te zien hoe doelloos de m.e. begint te slaan op onschuldige omstan ders. Onder het mom 'had je daar maar niet moeten staan' wordt niemand ontzien. Ondertussen proberen Ajacieden via de doorgang tussen Strandvliet en de Arena het uitvak te bereiken, waar de m.e. de door gang heeft versperd. Door deze versperring wordt iedereen langs het Supportershome geleid. De medewerkers van het Supportershome sluiten de deuren van het honk en aan de enige toegangsdeur die wel open blijft wordt een 'er in of er uit' deurbe leid gehanteerd. Ondertussen bellen Ine ten Brink, rechterhand van burgemeester Cohen, en een supporterscoordinator met de beheerders van het home. Het advies luidt herhaaldelijk de tent na de wedstrijd dicht te gooien. Op P2 komen nog steeds FCB-supporters aan die in groepen richting de Amsterdam Arena lopen. Ze worden begeleid door een linie m.e. die langs de route staat opgesteld. De ene groep houdt zich stil en loopt al zwij gend richting het uitvak, de andere groep loopt 'harnas, harnas...' te schreeuwen of zingen 'hand in hand'. Het zijn deze groepen die aangepakt worden door de Ajacieden, die zonder enige tussenkomst van de m.e. uit kunnen halen naar de FCB-supporters. Zodra de Ajacieden doorhebben dat de m.e. niet of nauwelijks ingrijpt lijken de FCB-sup porters die een grote mond opzetten vogel vrij en worden stuk voor stuk aangepakt. Hier en daar wordt wel een enkele Ajacied opgepakt, maar over het algemeen staat de

AJAX ARCHIEF

Fanzine Dapp're Strijders (2003-2005) | 2003 | | pagina 10