de gezamenlijk te strijden en daarna geza menlijk te genieten van Ajax en het spelletje dat voetbal heet. In het verleden zijn er voldoende momenten geweest voor de diverse partijen om met de Ajax supporters te praten. Gesprekken heb ben echter niet plaats gevonden of hebben niets opgeleverd. Dit is simpelweg de laatste keer dat partijen met ons kunnen praten. We laten niet meer met ons sollen en willen dat er nu daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Internetsites op zwart Begin juni 2003 zijn er ruim 40 Ajax suppor tersites op 'zwart' gegaan. Dit gebeurde uit protest tegen alle problemen die wij als Ajacieden keer op keer tegenkomen. Op de zwarte pagina's stond een statement met een korte uitleg over het waarom van deze beslissing. Toch bleef het voor diverse sup porters onduidelijk. De beslissing was name lijk rigoureus en kwam voor sommigen als een 'verrassing'. Het op zwart gaan van de internetsites moet gezien worden als een signaal naar de verschillende instanties waar wij als Ajacieden mee te maken hebben. Het is een soort van "pauzefilmpje" en zeker geen oproep tot algemene sabotage van alles wat met Ajax te maken heeft. Het is heel simpel: wij zijn Ajacieden met het hart op de juiste plaats. Hoe graag Ajax, politie, KNVB, burgemeesters, gemeenteambtena ren, politici en de media iedereen willen laten geloven dat wij een stelletje schreeu wers zijn. Wij blijven vechten om het tegen deel te bewijzen. De hooggespannen ver wachtingen van alles wat ook maar een beetje tegen ons is blijkt nergens op geba seerd. Het was nodig om even een adempauze te creëren die ons de mogelijkheid gaf om in samenspraak met velen te komen tot een begin van een nieuwe strategie. Wij worden overal veroordeeld zonder proces, wij komen steeds weer negatief in het nieuws, wij zijn de schuld van al het voetbalgeweld. Een ieder neemt dit ook klakkeloos over en stelt zichzelf niet de vraag of er misschien meer zou kunnen spelen. Zijn er misschien organi saties die juist willen dat het stigma rond de supporters blijft? Wij denken dat dit wel zo is en gaan proberen dit aan een ieder duidelijk te maken. De heren van de betreffende organisaties kunnen zich opmaken voor een geweldig seizoen met veel openheid van zaken, speciaal voor die supporters die alleen uit de krant vernemen wat er zich afspeelt rond het voetbal en de zogenaamde fanatieke supporters. Wij gaan - net als de media - bepaalde zaken op foto en video vastleggen om zodoende te laten zien wat er daadwerkelijk gaande is. Het positieve van de Ajacieden, het negatieve van andere partijen. De waar heid moet worden vastgelegd, aangezien anderen dat niet (willen) doen. We zullen ook persberichten naar buiten gaan brengen over bepaalde gebeurtenissen en standpun ten. Daarnaast willen wij medewerkers die naar redelijkheid doen wat wij willen, zodat wij niet meer aan het lijntje gehouden wor den. Waar nodig zullen wij met verklaringen komen die getuigen van wat er gebeurd is of juist niet gebeurd is. Op drijfzand gebaseer de geruchten zullen wij met de waarheid tegenspreken. Het gaat erom dat wij eindelijk eens zelf kunnen bepalen wat wij willen gaan doen. Wij willen niet meer dat er talloze organisaties en instanties zijn die zomaar kunnen bepalen wat het beste voor ons is of ons zonder bewijzen allerlei beperkingen gaan opleggen. We hebben veel te lang met ons laten sollen. Dit houdt eens op. Of liever gezegd, dit houdt nu op. AJAX FANZINE DAPP'RE STRIJDERS I 31 AUGUSTUS 2003 9.

AJAX ARCHIEF

Fanzine Dapp're Strijders (2003-2005) | 2003 | | pagina 9