ten. De SOVS en de politie Amsterdam waren ook uitgenodigd voor dit gesprek, maar vonden het niet belangrijk en kwamen dus niet opdagen. Daarbij komt nog de media die alles aangrijpt om ons zwart te maken om zodoende te scoren bij hun doel groep. Vreedzame en ludieke acties van het afgelopen seizoen werden afgedaan als kwaadwillende acties van hooligans en nep- supporters. de laatste keer Keer op keer worden de Ajax supporters niet serieus genomen. Wat wij vragen is niet veel. Wij willen op een gezellige, goedkope en makkelijke manier naar ons Ajax kijken, of dat nou in Amsterdam, Heerenveen of Milaan is. Daarnaast willen wij dat men op een normale, vriendelijke en serieuze wijze met ons praat en onze problemen, klachten en suggesties serieus neemt. Helaas gebeurt dat keer op keer niet. Steeds meer onnodige combi's, uitvakken die te klein zijn, hoge prijzen voor toegangskaartjes en mer chandising, strenge toegangscontroles, een beveiligingsorganisatie (WWS) die te vaak haar boekje te buiten gaat, de Ajax sfeer die er nog steeds niet is en een veiligheidscoör dinator die niet communiceert met de sup porters en zijn taken niet naar behoren uit voert. Als je dit soort zaken aankaart bij de club of een bepaalde instantie dan vang je bot. Ajax luistert soms, maar doet vervolgens weinig tot niets. De bestuurders van onze club horen liever zichzelf praten, dan supporters die aankomen met goede ideeën. Met vage beloften en onduidelijkheden komen we ner gens. De KNVB heeft in een gesprek met Ajax supporters en supportersvertegenwoor digers laten weten niet met ons te willen pra- Punt 1. Veiligheidscoördinator per direct uit functie De veiligheidscoördinator van Ajax (Michiel Menting) heeft zich in een dusdanige positie gemanoeuvreerd dat handhaving redelijkerwijs onmo gelijk is. De persoonlijkheid van Menting evenals zijn werkwijze komen volgens ons niet overeen met de vereisten voor deze functie. Met de aanstelling van Menting als Hoofd Veiligheid is er een meer dan gewone controverse tussen de F- side en Ajax gecreëerd. De functie Veiligheidscoördinator zou als brug functie tussen beide partijen moeten dienen. Een sterke persoonlijkheid die goed kan luisteren, voortschrij dend inzicht heeft en een behoorlij ke affiniteit met de doelgroep zijn minimale eisen voor een dergelijke functie. Hiernaast volgen enige voorbeelden die in de ogen van supporters het gevraagde rechtvaardigen. Maar er komt een moment dat de supporters het echt zat zijn. Dat moment is nu aange broken. Afgelopen juni zijn een groot aantal Ajacieden van verschillende vakken (waaron der Zuid en Vak 410) samen gekomen om te bespreken wat wij willen en kunnen gaan doen. Hieruit is de supportersdelegatie ont staan die inmiddels al een aantal vergaderin gen heeft belegd om zo tot de beste strate gie te komen. In de rest van dit artikel staat uitgelegd welke problemen wij willen aanpak ken en hoe we dat willen gaan doen. Er is een puntenlijst samengesteld met de eerste zaken die wij willen aanpakken. Voor de dui delijkheid, dit zijn punten waar alle suppor ters direct of indirect mee te maken hebben. Het is dan ook belangrijk dat wij als Ajacieden een eenheid vormen om zodoen- Verantwoordelijk voor: - Geen open en eerlijke communica tie met doelgroep - Onoverzichtelijk, onrechtmatig sta dionverboden beleid - Slechte ontvangst Ajax supporters in Europa - Geen nazorg na wantoestanden bij b.v. Celtic uit, Lyon uit en Rome uit - Dubieuze behandeling van een aantal fanatieke Ajax supporters - Misleiden lokale overheden inzake rapportages - Slechte organisatie thuiswedstrijden (uitsupporters in gehele Arena) - Dubieuze contacten met WWS en

AJAX ARCHIEF

Fanzine Dapp're Strijders (2003-2005) | 2003 | | pagina 8