EEN STADIONVERBOD, EN NU? Uit de cijfers van het CIV (Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme) blijkt dat Ajax-supporters in toene mende mate worden geconfronteerd met stadionverboden. Vorig seizoen is het aantal Ajax-supporters met een stadionverbod gestegen van 100 naar ongeveer 250 supporters. Voorts blijkt uit de cijfers van het CIV dat het in 75% van deze gevallen om een first-offender gaat: een supporter die voor het eerst door de politie wordt aangehouden. Het gevolg hiervan is dat er een grote groep Ajax-supporters is die wel een stadionverbod heeft maar verder niet weet hoe de strafrechtelijke of civiel rechtelijke gang van zaken is. Ten aan zien daarvan kan de Supporters Advies Commissie - de SAC - uitkomst bieden! In dit stuk zal achtereenvolgens het doel, de samenstelling en de werkwijze van de SAC aan de orde komen. Doel De SAC is op initiatief van het supportersover- leg aan het eind van het jaar 2000 in het leven geroepen. De SAC is een samenwerkingsver band tussen Ajax enerzijds en de SVA, de OFA en de gemeente Amsterdam/Axios anderzijds. De SAC is hoofdzakelijk opgericht om Ajax over de opgelegde stadionverboden te adviseren. Daarnaast staat de SAC de supporters met een stadionverbod ook met juridische raad en daad bij. Je kunt bijvoorbeeld bij de SAC terecht met vragen over je aanhouding en je stadionverbod, maar de SAC biedt ook hulp bij het schrijven van een beroepschrift. 22

AJAX ARCHIEF

Fanzine Dapp're Strijders (2003-2005) | 2003 | | pagina 22