VERVOLG KOM OP BEZOEK BIJ BURGERPAPA! risicoduels moet volgens jou wel nog de moge lijkheid bestaan tot een verplichte trein- of bus combi. Valt over te praten, wie de billen brandt moet op de blaren zitten. Maar wat flikt deze huichelaar? Vorig jaar is er tijdens Willem II - Ajax niks gebeurd. Er schijnt één 'losse' suppor ter iets gedaan te hebben, I SUPPORTER! Daar naast zouden niet alle supporters vanaf de par keerplek de bus naar het stadion genomen hebben. We hebben het hier over een paar hon derd meter. En hup, dit jaar dus een verplichte combi. Is dat een risicoduel? Nee gluiperd, je komt gewoon je beloftes niet na! Je bakt zoete broodjes, maar het is gewoon gebakken lucht! En dan nog voordat je die beslissing hebt genomen, ook nog doodleuk bij Rondom Tien verkondigen dat Ajax-supporters zich altijd zo netjes gedra gen bij Willem II! Bah, wat ben jij een misselijk mannetje zeg... Bij deze ook nog even een bedankje namens ons fanzine en het fanzine van Willem II (Kingzine) vanwege het niet doorgaan van onze gezamenlijke bijeenkomst.We zijn trots op je... Bu rgerwalla: Jacques Wallage (Groningen) Het lachertje van deze competitie was toch wel FC Groningen -Ajax. Eerst was er een hele tijd onduide lijkheid over het aantal bezoekers plaatsen. FC Groningen leek er alles aan te doen om zo min mogelijk supporters toe te laten. Toen na het tellen door notabene Ajax-supporters duidelijk was vastgesteld dat Groningen volgens de reglementen toch echt 800 kaarten moest verstrekken, leek het verhaal toch nog af te lopen met een sisser. Maar dan is daar in ene de burgemeester van Groningen,Jac ques Wallage. Die besluit eigenhandig dat er helemaal geen Ajax-supporters aanwezig mogen zijn bij de wedstrijd! In ene zijn er ernstige aan wijzingen dat er gewelddadige confrontaties zul len plaatsvinden tussen supporters. Men heeft één pamfletje onderschept waarop tot een con frontatie wordt opgeroepen. Dat pamflet zou van de eigen aanhang van Groningen afkomen en is ook nooit in Amsterdam gezien of van FC Groningen kant bevestigd. Het gevoel bekruipt je dan ook dat dit wel eens in elkaar kan zijn gedraaid door de lokale driehoek daar! En zo niet, waarom moeten de bezoekende supporters dan worden gestraft wanneer men de eigen sup porters niet in de hand kan houden? Dat is toch de omgekeerde wereld? Nee, er is gewoon een leuk spelletje gespeeld waar wij weer de dupe van zijn geworden! Burgerhaha: Henk Jan Meijer (Zwolle) Ook lachwekkend was de combi naar Zwolle. FC Zwolle - Ajax is een risicoduel volgens de burge meester daar. Waarop baseert hij dat dan? Zwolle is immers net gepromoveerd! Hoe lang is het al niet geleden dat we daar hebben gespeeld? Alleen een bekerduel en daar is nagenoeg niks bij gebeurd! Nee, dan is er wel een andere draai aan te geven, want er wonen veel kakkerlakken in Zwolle! Natuurlijk, daarom worden wij gestraft met een combi. Dus blijkbaar kan de gemeente Zwolle niet instaan voor onze veiligheid? Kwa lijke zaak... Overigens hebben de ongeveer 100 losse Ajacieden die in het centrum waren zich prima gedragen. Maar goed, dat is waarschijnlijk niet wat ze willen horen. Burgerlala: Pauline Krikke (Arnhem) Helemaal aan het begin van het seizoen moesten we naar Arnhem toe. Volgens de reglementen van de knvb diende Vitesse 1.200 kaar ten beschikbaar te stellen aan Ajax voor haar supporters. Daarmee was de knvb de zwart-gelen al tegemoet gekomen, door het aantal bezoekende supporters van 1.600 met 400 naar beneden aan te passen. Maar de oud wethouder van Amsterdam(ü!) Pauline Krikke dacht daar anders over en besloot dat er maar 900 supporters konden worden toegelaten. Als belangrijkste reden daarvoor gaf zij op dat men

AJAX ARCHIEF

Fanzine Dapp're Strijders (2003-2005) | 2003 | | pagina 11