POLITIEOPTREDEN ALCATRAZ De AFCA supportersclub stelt zich op het standpunt dat het politie-optreden in en om Sportsbar Ala- catraz op 31 oktober onrechtmatig was. De politie is de avond voor de Klassieker haar boekje te bui ten gegaan door zonder opgaaf van reden een groep nietsvermoedende cafébezoekers te fouilleren. Supporters die willen dat de die avond door de politie verzamelde gegevens uit de politieregisters worden verwijderd konden zich melden. Op deze oproep heeft een behoorlijk aantal supporters gerea geerd. De AFCA Supportersclub heeft inmiddels een officiële klacht ingediend bij de Politie Amsterdam-Amstelland met als doel verwijdering van de genoemde gegevens. De ME-commandant van de bewuste avond heeft een vertegenwoordiger van onze vereniging er nog telefonisch van proberen te overtuigen dat het optreden wel degelijk rechtmatig was. ledereen kan begrijpen dat deze goedbedoelde praatjes geen effect hebben gehad. De klacht werd doorgezet en zal nu worden voorgelegd aan de Commissie voor de Politieklachten. Deze commissie streeft er naar om de klacht in niet meer dan 14 weken te behandelen. Ze hebben het druk bij de politie. Na 31 oktober begrijpen wij wel waarom. We houden jullie op de hoogte. De Meersche Helden 201 Pagina 8

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Meersche Helden (vanaf 2008) | 2010 | | pagina 9