jaar naar een wedstrijd van de Spurs in Londen. Als we meer weten dan brengen we je op de hoogte. We gaan er vanuit dat de reizen weer net zo gezellig worden als de voorgaande. Welkomstpakket voor nieuwe spelers Om spelers meer te betrekken bij Ajax en haar supporters zal door ons een welkomstpakket aan nieuwkomers in de selectie worden over handigd. Zo hopen we de heren ook duidelijk te maken dat ze hier niet alleen voor het geld voetballen. Als geschenk denken wij dan niet aan muntengeld in dropvorm, een peptalk van Ratelband of de videoband van Wiel Coerver "Hoe leer ik voetballen?". Wel bijvoorbeeld aan een bus Jodenkoeken, chocolade Amsterdammertjes en voor de buitenlanders een zak drop en een boekje over eigenaardig heden van Nederlanders en haar cultuur. Hopelijk heeft het effect en krijgen we er meer bezieling en toewijding voor terug. Als dit niet helpt zullen we naar andere middelen moeten grijpen. Vrij vervoer naar Willem II - Ajax een succes! Het combiloos maken van deze wedstrijd, als bewijs van goed gedrag bij de actie 'Fuck de combi' van begin dit jaar is een succes gewor den. Wij beschouwen het als een eerste stap in de goede richting en verwachten dat dit voor beeld op landelijk niveau meer toegepast gaat worden. Verschillende supportersgroeperingen hebben inmiddels aangekondigd om dit voor beeld te volgen en het draaiboek, zoals samen gesteld door de gemeente Tilburg, als stan daard te gaan hanteren. Naast de warme ont vangst met koffie op de parkeerplaats was het prettig om weer op eigen gelegenheid bij een stadion aan te komen. Na afloop van de wed strijd was de ME wat onthutst over de gang van zaken. Alhoewel goed verstopt waren ze er wel degelijk. Ze begrepen er niets van en hadden geen werkeloze middag verwacht maar grote ongeregeldheden. Helaas is er door de media weinig aandacht besteed aan het combiloze karakter van deze wedstrijd en het ordelijke ver loop. Als het mis was gegaan waren siecamera's natuurlijk meteen aan het draaien gegaan maar goed nieuws brengen ligt niet in de aard van het beestje, jammer. Aanvragen uitkaart Ondanks onze inspanningen om de kaartver koop voor uitwedstrijden zo toegankelijk moge lijk te maken, moeten we helaas vaststellen dat het zonder uitkaart zeer moeilijk is om aan een kaartje te komen voor de uitwedstrijden. We raden dan ook iedere seizoen-kaarthouder die een uitwedstrijd wil bezoeken aan om een uit kaart aan te vragen. Verder zien wij nauwelijks nog het nut in om een Ajax-clubkaart te hebben. Blijkbaar betalen zo'n 50.000 mensen steeds tien gulden voor een clubkaart, maar waarvoor? We zijn blij dat er op deze manier door een groot aantal supporters aan de Ajax-kas een half miljoen gedoneerd wordt die onze noodlijdende club natuurlijk goed kan gebruiken, maar met die clubkaart kun je werkelijk bijna niets. Tegenwoordig kun je voor de meeste wedstrijden in de Arena een kaart kopen bij de kassa's zonder clubkaartver- plichting, terwijl voor de uitwedstrijden de ver koop aan niet-uitkaarthouders nauwelijks meer plaatsvindt. Het voordeel voor het hebben van een clubkaart is hiermee behoorlijk uitgehold. OFA Nieuwsflits We realiseren ons dat niet iedere supporter toe gang heeft tot internet. Daarom sturen we ook om de paar maanden onze Nieuwsbrief aan al onze leden. Om de leden en ook de supporters die nog geen lid zijn op de hoogte te houden van zaken waar we ons als OFA mee bezighou den, hangen we rondom het stadion de OFA- Nieuwsflits op. Op diverse locaties rondom het stadion zijn ze bevestigd op muren en lantaarn palen. Raadpleeg de OFA-Nieuwsflits en blijf zo op de hoogte van het actuele nieuws. de ajax ster nr. 33 www.deajaxster.nl 7

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 7