maar zeker weer terugtrekt. In deze puinhoop fluit Van Ettekoven af voor rust. De spelers weten niet hoe snel ze van het veld af moeten lopen. Even later arriveren versterkingen bij het buffervak. Onder luid gejuich van het stadion en de aanwezige Ajacieden voert de ME een charge uit op Midden-Woord. Er vallen rake klappen en onder de 2000 Haagse fans ontstaat paniek. Langzaam drijft de ME, luid aangemoedigd door de Ajacieden, de toeschouwers het vak met het politieoptreden aan de overzijde. Veilig verschanst achter een hek wijzen zij schreeuwend op de supporters in het Ajax- vak die in hun ogen geen strobreed in de weg wordt gelegd. Wiet veel later gaat het geschreeuw over in scheldpartijen en bedreigingen over en weer. De Ajacieden voe len zich opnieuw uitgedaagd en maken zich op voor een bestorming. Plotseling opent een nietsvermoedende steward het hekwerk. Tientallen supporters ruiken hun kans en rukken het hek uit zijn handen. Wu ligt de uit richting een smalle uitgang. Verschillende supporters worden onder de voet gelopen en de op hol geslagen mensenmassa probeert zich een weg te banen naar de smalle uitgang. Het tafereel doet terugdenken aan het Heizel- drama van enkele jaren eerder. De bedoeling van de charge is onduidelijk. Worden de sup porters teruggejaagd naar Midden-Woord of wordt de hele tribune ontruimd? De kopgroep van de vluchtende supporters rent naar het andere einde van het stadion en probeert via de West-tribune om te lopen richting het Ajax-vak. Het strijdtoneel ver plaatst zich naar de eretribune dat aan de lin kerzijde van de Ajax-vak is gelegen. Hier maakt een aantal Den Haag-supporters in woord en gebaar duidelijk het niet eens te zijn 50 www.dea hele eretribune onbeveiligd open en biedt doortocht naar de aan de overkant gelegen West-tribune waar de voorhoede van de vluchtende harde kern van de Midden- Woord al is gearriveerd. Er breekt paniek uit op de eretribune en tientallen supporters vluchten weg. De wedstrijd is inmiddels al lang gestaakt omdat de politie de veiligheid niet langer meer kan garanderen. De eerste groep Ajacieden loopt de eretribu ne op en raakt onmiddellijk slaags. Opnieuw wordt er flink gemept. Toch zet de aanval niet echt door, de grote groep volgt niet en de vertwijfeling lijkt toe te slaan. Enkele voormannen van het F-Side honk vinden dat het allemaal wel genoeg geweest is en pra- xster.nl de ajax ster

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 50