ME in het nauw door Ajax-fans' S'MMMmmm SS SS SS KSgS» SSHHï >rdt tijd 3or- Dui- lin- ich i de .en, les ten log jit, ide fer- 'an ge- de 3te )rd De op en He te uk Dr- iis is- 3r- m- in de fr ie ze et n- n- lt. s- it ie ,n le je ~>e )r sr n i- a. teren nee to tn-n II»« <i» entumrtm mimeten. In MUrooom A|..t' I ..to, to.'to.w .I.,., It fcrorwn. FC Den Haag doelman Stam heeft de pech om de eerste helft van de wedstrijd voor het explosieve vak van de Ajacieden te moeten keepen. Met zijn rug naar de bezoekers vormt hij een prachtig doelwit. Stam ziet met regelmaat stenen en een enkele fles naast zich neerploffen en heeft meer oog voor het supportersvak dan voor de wedstrijd. Scheidsrechter van Ettekoven doet intussen alsof zijn neus bloedt. Als na enkele minuten het vuurwerk tussen zijn voeten ontploft besluit Stam wijselijk om zo ver mogelijk van zijn belaagde doel verder te keepen. Een kwartier later is de doelman kans loos op een schot van Bosman. Opnieuw wordt het onrustig in het sta dion. De gehele tribune Midden-Noord kondigt zingend aan op "Jodenjacht" te gaan en maakt aanstalten om op te rukken naar de Oost-tribune. De F-Side antwoordt direct met een massaal gescandeerd "Haagse bluf'. Nog voordat de volgende rel kan losbreken scoort Bosman opnieuw en dit keer zijn de rapen echt gaar. Harde knallen van ontploffend vuurwerk vormen de inleiden de beschietingen en Midden- Noord trekt stenengooiend massaal op naar de F-Side. Ook de Ajacieden laten zich niet onbetuigd en verzamelen verse munitie. Een nieuwe serie rookbommen en strijkers uit de onuitputtelijk lijkende voorraad komt tot ontploffing. Onder dekking van de verstik kende rook wanen supporters zich veilig en werpen het laatste restje schroom van zich af. Het groepje ME'ers in het buffervak wordt bijkans van twee kanten gestenigd, maar weet toch te voorkomen dat de Haagse fans kunnen doorbreken. Aan de andere kant van het Ajax-vak is het ook hommeles. Een groep wachtende ME'ers dat schaapachtig aan de zijkant van de Oost-tribune staat opgesteld laat zich makkelijk provoceren. Wat volgt is een minuten lang durend kat en muis spel. Om de minuut volgen halfslachtige charges van tien meter, waarna men zich langzaam |en HAAG - Het oprukken van ^jax-swwporterfc* die de mobie- eenheid in d« rug bei»?f.dS leeft de doorslag gegeven bu het "sluit om de wedstrijd FCDw rum - Ai»* te staken. Op dat jUroent liep de situatie voor de >rh met veie manschappen aan- ,ralge Haagse politie zo uit de .and, dat zij niet meer voor de eiligheid van spelers, publiek en igftntea In wilde staan opmars van de - supporters werd vanaf het sta- inn Hollands Spoor vanuit een urveillancewagen per tram in fle gaten gehouden ^md kwart over twee was de Amsterdamse kolonne bij het Zuiderpark-sU- dion gearriveerd, waar meteen ,«t het ioulHeren de moedtjkhe- oen begonnen. Na een half uur spelen probeerde de schare vanuit het vak rouwen noord op te rukken richting to- sterdammers. Volgens Hofe Brons, voorlichter van de Haagse notitie was dat het moment dat de commandant besloot een wig te drijven tossen de heide vak ken. i>» aanhangers van de FC had den intussen ook een eonsump- "t overvalien en slaagde» erin betonnen tegeisuit de tribu ne los te wrikken. ü»a,r""« gonnen ze de ME te b«'k"Erien - "zo ernstig hebben wij het hier "nog K^i let'* meegemaakt," aldus Brons. Terwijl het ME peloion (70 man) oprukte, werd het nea richting hoofduitgang geul»'"'1' waar een enorm gedrang ont stond. Tegelijkertijd in de rug aangevallen door Ajax supporters. Op een zeker mo- in die volging van ---- sloot politiechef Van der Zalm het vak midden-noord, wnariu ongeveer 15Ö0 mensen stonden, te ontruimen, «onder daar echter melding van te maken aan het, deels goedwillende, publiek. "Baar waren," zegt Brons, "geen mogelijkheden voor." in het ge drang werden diverse mensen onder de voet gelopen, hetgeen, volgens Brons, niet te voorko men was. ilit alles leidde volgens opgaaf Itapr ziekenhuizen tot minstens 25 gewonden, maar vermoedelijk een veel groter aantal. Volgens de politie betrof het in de meeste gevallen 'lichte kneuzingen', en een gebroken heen. Mensen dieter plekkemet brancards hebben gesjouwd plaatsen daar vraagtekens bij. Twee agenten raakten gewond: één kreeg een steen tegen de der, de ander werd in het been getroffen door rondvlie gend glas uil een vuurwerkbom die bij de fouillering over het hoofd moet zijn gezien. De Haagse politie arresteerde 18 mensen, op één na allen boven de achttien, onder wie vier toster- dammers. Hen wordt openlijke geweldpleging ten laste gelegd. Is Brons, de situatie in acht geno- men, tevreden met het politie optreden "Een aantal dingen hadden wij duidelijk voorzien in ons draaiboek. Daarnaast be schikten wij over een schaduw- draaiboek, waarin rekening werd gehouden met de ontrui ming van het Haagse vak. Maar toen de Ajaz-supporters opruk ten konden wij het niet meci;

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 49