DE GOEIE C v. anarchie m )en Haag-Ajax na hevige rellen op tribune gestaakt Na het Heizel-drama in mei 1985 weten de autoriteiten in Nederland het zeker: dit soort rampen mag nooit meer gebeuren. Alles maar dan ook alles wordt sinds die tüd in het werk gezet om dit soort treurige inci denten te voorkomen. Strenge maatregelen zoals de voetbalpas, combitreinen en snel recht vormen de speerpunten van het nieu we beleid. Zelfs de meest gewelddadige sup porters zijn het er over eens dat massale supportersrellen definitief tot het verleden behoren. Alle zeilen zijn op 1 maart 1987 bijgezet om de wedstrijd FC Den Haag tegen Ajax goed te laten verlopen. Maar liefst drie politiebu reaus worden op de wedstrijddag in de Hofstad gesloten, zodat een politiemacht van 245 man op de been kan worden gebracht. Ajax vertrouwt het desondanks nog steeds niet en houdt de spelersvrouwen veiligheidshalve maar thuis. Zo'n 800 Ajax-suppor- ters verzamelen zich in de omgeving van het Centraal Station, waar het bij de kroegen op de Martelaarsgracht al snel een rumoerige toestand wordt. Aangeschoten supporters die de hele nacht zijn doorgegaan, blokkeren telkens de weg. De straat ligt bezaaid met glaswerk en een enkele grappenmaker schiep er genoegen in om de noodrem van een aantal passerende trams uit te probe ren. Op de vroege zondagochtend heerste er al een vreemde uitgelaten maar ook agres sieve stemming. Komt het door de drank die in hoog tempo achterover wordt geslagen of heeft het iets te maken met de vreemd gekleurde pillen die de supporters elkaar als snoepgoed toedelen? De treinreis verloopt zonder noemenswaar dige problemen en eindigt verrassend genoeg op het Centraal Station in Den Haag. Het is een tactische vondst van de politie, die hiermee de Haagse fans om de tuin wil leiden, die hun tegenstander als vanouds op station Holland Spoor opwach ten. Met het vorderen van de ochtend wordt de stemming onder de supporters steeds beter. Sterker nog, die is zonder noemens waardige aanleiding inmiddels explosief geworden. Het ontvangstcomité bestaan de uit een enorme politiemacht staat ferm klaar en lijkt op alles voorbereid. In korte tijd vult het perron zich met luid zingen de en vooral schreeuwende supporters. De eerste strijkers worden afgestoken en ver oorzaken oorverdovend geknal. Al na enke le seconden proberen supporters, dicht opeen gepakt, tevergeefs om een enorm massief hekwerk te doorbreken waarach ter de vrijheid en waarschijnlijk de nodige FC Den Haag-supporters lonken. Uit de paniekerige reacties van de politie blijkt I dat dit niet bepaald de bedoeling is en kort daarop vallen de eerste klappen om de supporters richting stadsbussen op te drjj- ven. Langzaam verspreidt de rumoerige massa zich bij de bussen en stapt in. Hier krijgen zij tot hun verbazing door agenten een pamflet in de handen geduwd. In een slij merig opgestelde tekst, staat een voorbe schouwing van de komende dag beschre- 1 ven. De ME zal massaal aanwezig zijn om de Ajax-fans te beschermen. Onderweg uit stappen is vreemd genoeg niet toegestaan en op strenge toon wordt gemeld dat er niets vernield mag worden. Zelfs vechten is verboden. Aan deze zalvende teksten hebben de tweehonderd supporters die lopend naar het Zuiderpark willen ver trekken natuurlijk geen enkele boodschap. Zij trekken direct ten aanval, doorbreken het politiekordon en gaan op zoek naar de groen-gele tegenstander. Rennend weet de groep het hoger gelegen busstation te bereiken, waar op een paar verdwaalde kerkgangers na, niemand staat te wach tende afleidingsmanoeuvre van de poli tie blijkt succesvol, want als de supporters hadden geweten dat de vijandelijke troe pen op slechts anderhalve kilometer bij Holland Spoor aan het verzamelen zijn, de ajax ster nr. 33 www.deajaxster.nl 47

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 47