Ze zeggen wel dat het financiële verschil met de Zuid-Europese clubs anders te groot wordt, maar dat was vroeger ook al zo. Een dag directeur Ik zou het een en ander veranderen aan het sta dion, zorgen dat het gezelliger wordt. Bijvoorbeeld de gracht dicht bouwen zodat de afstand naar het veld korter wordt en je er dich ter bovenop zit. Verder zou ik alle stoeltjes rood wit maken en net als in De Meer aan de lange zijde in grote letters 'AFC Ajax' of 'Amsterdam' aanbrengen, of iets in die richting. Ik zou het contact met de echte supporters proberen te verbeteren. Het moet op een meer vriend schappelijke basis en niet volgens de eeuwige tegenstelling tussen bestuur en supporters. Bepaalde groepen moeten anders behandeld worden, met een meer bevoorrechte positie. Er zijn groepen supporters die er altijd zijn. Wat dat betreft is het goed dat er nu een voorrangs-uit- kaart is. Afgezien daarvan ontbreekt het van de kant van het bestuur toch nog wel eens aan respect voor de supporters die door heel Europa Ajax achterna reizen. Mensen krijgen tegenwoordig te pas en te onpas stadionverbo den opgelegd, ledereen wordt gelijk behandeld. Dat is niet eerlijk ten opzichte van de suppor ters die meer verbonden zijn met de ciub dan verreweg de meeste andere Ajax-supporters. Wat ik ook erg vind is dat Van Praag een mening heeft voor de media en een andere mening voor de supporters. Dan voel je je natuurlijk ook snel verkeerd behandeld. We zijn te vaak aan het lijntje gehouden met zoethou dertjes en zo ga je niet om met mensen die hun hele hebben en houden in de club steken. DAS-verkoper Ik vind het erg leuk. Allereerst de gezelligheid met de verkopers en je hebt veel aanspraak van supporters. Mensen zien je als een verlengstuk van het supportersgebeuren en van Ajax. Er wordt je naar de opstelling gevraagd en dat soort dingen. In het begin kwam de politie wel eens zeuren om een verkoopvergunning. Die hadden we niet natuurlijk. De redactie heeft ons toen voorzien van gekopieerde stukjes tekst uit het burgerlijk wetboek. Ajax was DAS natuurlijk ook liever kwijt dan rijk. Almere en Omniworld Ik ben in de Bijlmer geboren en heb daar vier of vijf jaar gewoond. Toen kreeg ik een broertje en toen zijn we naar Almere verhuisd. Ik heb geen moeite met Almere. Ik ben in twintig minu ten in Amsterdam. Inmiddels wonen er ook meer echte Amsterdammers in Almere dan in Amsterdam. Ik voel me ook een Amsterdammer die in Almere woont. Ik zal wel eens een kijkje gaan nemen bij Omniworld, maar ik zal nooit een vaste suppor ter worden. Alleen al om de naam. Ze hadden beter voor 'De Zwarte Schapen' kunnen kiezen, dat is tenminste een traditionele naam. Ik betwij fel ook of ze voor volle tribunes zullen gaan spe len, ze hebben geen achterban opgebouwd. Honkbalcarrière Vroeger deed ik zowel aan honkbal als voetbal. Bij voetbal was ik keeper. Eerst op zaterdag, later op zondag. Op zondag gingen we dan na het voetballen naar Ajax. Maar met name met honkbal kwam ik dan wel eens in de problemen want die wedstrijden duren veel langer. En voet bal was gewoon leuk, maar met honkbal speel den we op het hoogste niveau voor jeugdteams. Aan het begin van ieder seizoen moest ik dan aan de coach gaan uitleggen dat als er gehonk bald moest worden en Ajax speelde, ik naar Ajax zou gaan kijken. Dat had gewoon voorrang. Ze vonden dat nooit echt een probleem, al stond ik wel vaker reserve, maar dat was nu eenmaal mijn keuze. Op een gegeven moment kregen we een nieuwe coach die dat niet meer accepteer de. Toen ben ik lager gaan spelen, want het ging mij vooral om het plezier in het spelletje en het niveau maakte me niet zo heel veel uit. Een hoop jongens bij wie ik toen in het team zat, spe len nu echt hoog en wie weet had ik ook op dat niveau kunnen spelen. Maar spijt heb ik niet, want ik heb met Ajax een hoop leuke dingen meegemaakt en heel Europa gezien. de ajax ster nr. 33 www.deajaxster.nl 45

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 45