supporters h o me 85 84 8. nogjjdagep! EEN NIEUW Het is ongeveer 220 dagen geleden dat een sup portersdelegatie de gevoelige kwestie van het supportershome bij Ajax ter sprake heeft gebracht. Destijds is aangegeven dat de komst van een home voor supporters met stip op de eerste plaats genoteerd staat. Toenmalig Ajax- directeur Frank Kales deed begin mei de toe zegging dat hier meer prioriteit aan gegeven zou worden. Sinds die tijd wordt er met een aantal partijen (Ajax, gemeente, bouwbedrijven, spon soren) druk overleg gevoerd. Er is ruim een half jaar verstreken en als wij een tussenbalans opmaken, begint zich langzaam maar zeker een ongemakkelijk gevoel van ons meester te maken; zeker als het honk omstreeks 1 maart 2001 geopend moet worden. Ondanks een voortvarende start verzanden wij langzaam maar zeker in een ongrijpbaar schim menspel. Om een start met de bouw te kunnen maken zal allereerst de exacte locatie vastge steld moeten worden. Jaren geleden is bij de inrichting van het openbare terrein rondom de Arena al rekening gehouden met de bouw van een supportershome. Twee jaar later wordt uit gerekend dezelfde plaats aangewezen om over tollig geworden bomen van het Museumplein te stallen. Dezelfde bomen vormen nu een ernsti ge belemmering voor de voortgang en mogelijk zelfs voor de realisatie van het honk. Zowel ver plaatsen als kappen van de bomen is volgens Dienst Ruimtelijke Ordening niet toegestaan. Dezelfde instantie heeft na maanden aandringen eindelijk de grondmaten vrijgegeven, rekening houdende met de beperkingen van de bomen rij. De uitkomst is verbazing- en lachwekkend tegelijkertijd, want de beschikbare ruimte voor een home is 40 bij 8 meter. Bij dergelijke maten stellen wij ons eerder een tunnelbuis van de metro voor, dan een supportershome. Het betreft overigens ook nog een bruto maat waarvan toi let- en opslagruimte, de bar en dergelijke nog vanaf getrokken moet worden. De resterende ruimte biedt dan plaats aan een handvol suppor ters. Een onacceptabele uitvoering, zelfs voor een tijdelijk honk. Het ontbreekt rondom de Arena aan geschikte alternatieven zodat de enige reële optie het ver wijderen van welgeteld acht bomen is. Hiermee komen de oorspronkelijke bouwmaten van 33 bij 17 meter weer in beeld, zij het dat dan de keus van het bouwbedrijf nog moet worden gemaakt. Ajax heeft inmiddels contacten gelegd met een bouwbedrijf dat een zeer concurrerend aanbod zou kunnen doen. Eerder werd duidelijk dat de financiering van het honk problematisch kan worden door het tijdelij ke karakter (vijfjaar, hierna een definitief home). De termijn van afschrijven is hierdoor uitzonder lijk kort waardoor de afschrijflasten hoog uitval len. Het is dus zaak, om naast Ajax, sponsoren te zoeken die een deel van de financiering voor hun rekening willen nemen. De gemeente reageerde helaas afwijzend bij een eerste gesprek over subsidie. Beleidsmedewerkers van de Dienst Welzijn Amsterdam stelden dat dit een aangelegenheid was voor Ajax, zeker nu de club als beursgenoteerde onderneming te boek staat met een miljoenenomzet. Uiteraard heeft Ajax toegezegd een deel van de financiering voor zijn rekening te nemen. Er is reeds een bedrag in het vooruitzicht gesteld, dat wij als een uiterst 'voorzichtig' eerste aanbod zouden willen omschrijven. Nieuwe contacten zijn de afgelopen periode gelegd met andere partijen zoals de SVA en enkele bierbrouwers. Met name Grolsch heeft een aantrekkelijk bod op tafel gelegd met betrekking tot de inrichting van het home, desondanks worden de gesprek ken met het bij supporters populaire Heineken voortgezet. Ook de spelersgroep en de OFA kunnen binnenkort een verzoek om bijstand ver wachten. 4 www.deajaxster.nl de ajax ster nr. 33

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 4