NIEUWS ONAFHANKELIJKE FANCLUB AJAX 3 1ÊÊS$ V OFA-nieuws valt niet onder de redactionele verantwoording van DAS •ft Y. Postbus 14656 1001 LD Amsterdam www.ofa.nl e-mail:info@ofa.nl li n Euro League Lopen de koude rillingen al over je rug bij het lezen van dit woord? Bij ons wel! De Euro League is de zoveelste koude douche die over ons als supporters wordt uitgestort. Het lijkt een speeltje van een aantal clubs in Europa dat zegt op zoek te zijn naar meer geld om....? Ja, wat eigenlijk? De afgelopen jaren zijn er in Nederland weinig clubs geweest die zoveel geld hebben uitgegeven aan het aankopen van spe lers als Ajax. Als de begroting en de aankopen een maatstaf zijn voor de positie op de ranglijst, dan zou Ajax jaarlijks met vlag en wimpel kam pioen van Nederland moeten worden. De wer kelijkheid is helaas anders en er is dus geen reden om deel te nemen aan de Euro League. Hebben de spelers een nieuwe uitdaging nodig? Zijn ze uitgeleerd in de Nederlandse competitie? De resultaten in de afgelopen jaren, zowel in de Nederlandse competitie als in de Europese bekertoernooien, laten een pover resultaat zien. Die uitdaging lijkt dus ook niet gevonden te wor den in het deelnemen aan een Europese com petitie. Doet Ajax het dan voor ons als suppor ters? We reizen immers graag met de club mee door Europa. Welnu bestuur, we vinden het leuk om een paar keer per jaar een wedstrijd van Ajax te bezoeken in het buitenland, maar iedere twee weken is wat ons betreft teveel van het goede. De kosten voor kaarten en vervoer zijn nu al een flinke kostenpost voor supporters. Prijzen van toegangskaarten in het buitenland zijn al gauw 100,- en dan hebben we het nog niet eens over de reiskosten. Voor ons hoeft het dus niet, we zouden het niet eens kunnen betalen. Zoals je ziet hebben wij nog geen enkele reden kunnen bedenken voor het starten van een Euro League. Laten we hopen dat de commissies die momenteel een haalbaarheidsstudie uitvoeren tot dezelfde conclusie komen. Kaartverdeling uitwedstrijden Aan het begin van het seizoen hadden we goede hoop voor wat betreft de afspraken die er gemaakt waren tussen KNVB, clubs en suppor ters voor het aantal kaarten dat beschikbaar gesteld dient te worden voor supporters van de bezoekende club. Het was weliswaar niet de door ons als supporters verlangde 10%-regeling, maar het was een stap in de goede richting. We hadden in ieder geval een tastbaar getal en waren als supporters niet langer afhankelijk van de waan van de dag. In korte tijd hebben we echter moeten constateren dat er al drie clubs zijn die maar de helft van het aantal kaarten beschikbaar stelt dat ze op grond van de afspra ken moeten geven. Zo zijn Heerenveen en FC Utrecht bezig met een verbouwing en had Willem II aan de eigen supporters al toezeggin gen gedaan om meer seizoenkaarten te verko pen. Kortom, we staan weer met lege handen! We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat deze clubs doen waar ze zin in hebben en verbouwingen wel heel strak weten te plannen met de wedstrijd van Ajax voor de deur. Supporters Advies Commissie (SAC) In het afgelopen jaar zijn er diverse supporters geweest die aan de OFA hebben gevraagd om hen bij te staan tijdens een stadionverbod-pro cedure. We hebben diverse supporters gehol pen om met hen de ondoorzichtige wegen van inspraak, beroep en strafmogelijkheden te bewandelen. In overleg met Ajax hebben we de SAC opgericht. Dit is een commissie die de sup porters zal bijstaan tijdens de stadionverbod-pro cedure. In de commissie zit één afgevaardigde namens de OFA, één namens de SVA (persoon nog niet bekend) en Dick Lindeboom in zijn func tie van supporterscoördinator namens Ajax. Wij zien deze commissie ais een volgende stap in het begeleiden van supporters tijdens een der gelijke procedure. De commissie zal je wijzen op de diverse mogelijkheden in de procedure. Eén van die mogelijkheden is het verzoek om het sta dionverbod om te zetten in een alternatieve straf 6 www.deajaxster.nl de ajax ster nr. 32

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 6